eIdentita – štátna digitálna identita v ČR

Andrej Probst, 12. október 2018, eGovernment, čítalo 2685 ľudí
eIdentita

V roku 2018 spustila Česká republika v rámci eGovernmentu štátnu digitálnu identitu, ktorú nazvala eIdentita. Ide o obdobu občianskeho preukazu z fyzického sveta, kde osoba preukazuje svoju totožnosť v digitálnom prostredí eIdentitou, aby mohla využívať online služby verejnej správy. Osoba svoju eIdentitu môže potvrdiť buď pomocou občianskeho preukazu s čipom (identifikačný prostriedok tvorí certifikát) alebo užívateľským účtom (identifikačný prostriedok tvorí prihlasovacie meno, heslo a SMS).

Kto si môže vytvoriť vlastnú eIdentitu?

eIdentitu si môže zriadiť každá osoba nad 18 rokov, ktorá je vedená v registri obyvateľov Českej republiky:

 • občania Českej republiky, ktorí môžu využívať občiansky preukaz s čipom (eObčanku) alebo užívateľský účet.
 • cudzinci, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v Českej republike. Cudzinci (v našom prípade Slováci) využijú len užívateľský účet, český občiansky preukaz nemajú.
 • ďalšie osoby.

Aké údaje dokáže eIdentita zdieľať?

Užívateľ pri použití eIdentity sám rozhoduje, ktoré svoje referenčné údaje poskytne, komu a či ich poskytne jednorazovo na jeden konkrétny účel (napríklad na jedno prihlásenie sa k verejnej službe) alebo natrvalo (pri prvom prihlásení dá súhlas s použitím svojich údajov a pri ďalšom použití už súhlas nedáva. Trvalý súhlas je možné kedykoľvek odvolať).

Na výber sú tieto referenčné údaje z registra obyvateľov:

 • Meno a priezvisko
 • Adresa miesta pobytu
 • Dátum a miesto narodenia
 • Štátne občianstvo
 • Čísla a druhy dokladov
 • Datová schránka

Kde všade je možné eIdentitu použiť?

Užívateľ svoju totožnosť pomocou eIdentity môže využiť len u takzvaných kvalifikovaných poskytovateľov online služieb. A nimi môžu byť len orgány verejnej moci. K dnešnému dňu je poskytovateľov pár, ale časom budú určite pribúdať. Pioniermi spolu so službami sú:

Ako si zaregistrovať užívateľský účet?

Osoba, ktorá si chce založiť užívateľský účet, začne na stránke https://www.eidentita.cz/ProfileRegistration vyplnením formulára, kde si vytvorí svoje prihlasovacie meno a heslo (spolu s bezpečnostnou otázkou), zapíše číslo mobilného telefónu, kam budú chodiť potvrdzovacie SMSky a e-mail. Mobilné číslo aj e-mail sa overujú priamo pri vypĺňaní formulára, či sú funkčné a užívateľ má k nim prístup.

Založ si eIdentitu

Po úspešnom vyplnení formulára bude eIdentita osoby založená, ale nebude ešte aktivovaná na používanie verejných služieb. Potrebné je eIdentitu previazať s osobou v registri obyvateľov, aby orgány verejnej moci presne vedeli, kto chce pristupovať k verejným službám. Aktivácia eIdentity prebieha na CzechPointe. K aktivácii je potrebný identifikačný kód, ktorý užívateľ získa spolu s inštrukciami hneď po ukončení registrácie.

Ako aktivovať užívateľský účet?

Zatiaľ čo registrácia užívateľského účtu prebieha online, pri aktivácii potrebuje užívateľ prísť osobne na CzechPoint, kde bude jeho totožnosť overená fyzicky pomocou dokladu (napríklad pomocou občianskeho preukazu, pasu, povolenia k pobytu…).

Na CzechPointe musí žiadateľ o aktiváciu vyplniť “Žádost o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě“. Celý proces aktivácie je dosť mätúci:

 • Žiadateľ dostane e-mailom podrobné inštrukcie, ktoré má nadiktovať pracovníkovi na CzechPointe. Správne by zrejme znalosť aktivácie mala byť na strane pracovníka CzechPointu, ale nie je to tak.
 • Žiadateľ vypĺňa poskytnutie súhlasu Správe základných registrov, čo pre užívateľa nemá jednoznačný súvis s aktiváciou eIdentity. Správa základných registrov pri prepojení žiadateľa a eIdentity potrebuje použiť osobné údaje, aby vedela, koho prepája.
 • Ak žiadateľ nesprávne vyplní v žiadosti identifikačný kód (stačí preklep) alebo neposkytne správne referenčné údaje, dostane síce kladnú odpoveď, že žiadosť na poskytnutie údajov bola spracovaná. Ale aktivácia pri tom neprebehla a žiadna správa sa k užívateľovi o neúspechu aktivácie nedostane.
 • Návod na aktiváciu vyžaduje z referenčných údajov žiadateľa len dátum narodenia a doklady. Návod nepočíta s tým, že sú žiadatelia, ktorí v registri obyvateľov nemajú uvedený žiaden doklad. Potom sa stane, že žiadateľ postupuje presne podľa návodu, ale eIdentita sa nezaktivuje. Návod je potrebné rozšíriť o poskytnutie aj mena a priezviska, potom aktivácia prebehne správne. Na aktiváciu totiž stačí meno, priezvisko a dátum narodenia.

Identifikačné prostriedky

Štát podporuje ešte ďalšie identifikačné prostriedky, ktoré preukazujú totožnosť občana v digitálnom svete. Sú to Datové schránky a kvalifikované certifikáty (eIDAS). Nejde však o identifikačné prostriedky pre eIdentitu.

Máte už vytvorenú eIdentitu? K čomu ju používate? A na čo by ste ju ešte chceli použiť?

Čo Ty na to?