Elektronická komunikácia s ČSSZ pomocou eIdentity

Andrej Probst, 19. október 2018, eGovernment, čítalo 2208 ľudí
ePortál ČSSZ

Česká správa sociálního zabezpečení ČSSZ už niekoľko rokov poskytuje digitálne služby obyvateľom Českej republiky na svojom ePortáli ČSSZ. Časť služieb je možné využiť anonymne (napríklad vyplníte interaktívny formulára, vytlačíte ho, podpíšete a pošlete poštou) a časť je pre prihlásených užívateľov (zažiadate o informácie o sebe), ktorí sa doteraz identifikovali pomocou Dátovej schránky. Novým spôsobom digitálnej identifikácie osoby je eIdentita, čiže k službám ČSSZ je možné po novom pristupovať s eObčankou alebo užívateľským účtom (menom, heslom a SMSkou).

Vstup do ePortálu ČSSZ

Stačí prísť na ePortál ČSSZ, prihlásiť sa pomocou eIdentity a od tohto momentu je identita užívateľa overená a ePortál umožní užívateľovi získavať informácie z ČSSZ a podávať žiadosti a údaje do ČSSZ.

Čo všetko ePortál ČSSZ poskytuje prihláseným užívateľom?

 • ePortál umožňuje užívateľom získavať informácie z evidencie ČSSZ o prihlásenom užívateľovi, ktoré sa priamo zobrazia na obrazovke užívateľa. A ďalej podávať žiadosti na zaslanie informácií poštou, do Dátovej schránky alebo na vyzdvihnutie na pobočke ČSSZ. Získať je možné napríklad informácie o:
  • nemocenskom poistení,
  • dočasnej pracovnej neschopnosti,
  • bezdlžnosti voči ČSSZ,
  • starobnom dôchodku,
  • dôchodkovom poistení,
  • atď.
 • Na ePortáli je ďalej možné podávať elektronické formuláre pre ČSSZ, ktoré užívateľ jednoducho vyplní, systém kontroluje vstupy užívateľa a výsledný formulár je možné následne automaticky odoslať na ČSSZ. Nie je potrebné nič zasielať poštou, ani navštíviť pobočku ČSSZ. Výhodou vypĺňania formulárov pre prihlásených užívateľov je, že údaje o osobe budú predvyplnené.
  • Živnostníci sa môžu prihlásiť alebo odhlásiť z nemocenského poistenia. Podať prehľad o príjmoch a výdajoch za posledný rok. Zažiadať o peňažitú pomoc v materstve. Atď.
  • Lekári hlásia práceneschopnosť pacientov = poistencov.
  • Dôchodcovia nahlasujú zmeny k dôchodku.
  • Atď.

Využívate ePortál ČSSZ na získavanie informácií a/alebo podávanie informácií? Aké funkcie by ste od ePortálu očakávali pri použití eIdentity?

Čo Ty na to?