Datová schránka a ČSSZ – predbežný výpočet dôchodku v ČR

Andrej Probst, 20. júl 2015, eGovernment, čítalo 3820 ľudí
ePortal ČSSZ

Ak pracujete v Českej Republike a riadne platíte odvody do sociálnej poisťovne (konkrétne dôchodkové poistenie), ukážeme vám, ako aspoň orientačne môžete spočítať dôchodok, ktorý budete dostávať, keď dosiahnete dôchodkový vek a použije sa vzorec z tohto roku. Nemusíte pri tom chodiť na žiaden úrad, postačí, ak budete sedieť doma, budete mať pripojenie na internete a budete mať zriadenú vlastnú Datovú schránku.

Vek odchodu do dôchodku spočítate veľmi jednoducho. Je závislý od mesiaca a roku vášho narodenia, vášho pohlavia a počtu detí. Kalkulačka dôchodkového veku vám presne vypočíta, odkedy budete mať nárok na starobný dôchodok.

Výpočet starobného dôchodku je už zložitejší. Z predchádzajúceho výpočtu potrebujete rok priznania dôchodku. K tomu potrebujete dobu poistenia v rokoch, ktorú by ste nemali mať problém určiť, je to počet rokov, koľko rokov platíte dôchodkové poistenie. K tomu pridáte za jednotlivé roky poistenia vymeriavacie základy, vylúčené dni, nejaké koeficienty a máte vypočítaný dôchodok. A dostanete výpočet starobného dôchodku. Problém je, že nepoznáme svoje vymeriavacie základy a vylúčené dni. Avšak máme tu ČSSZ, ktorá tieto údaje pre vás sprístupnila.

Získanie potrebných údajov z ePortálu ČSSZ

Česká správa sociálního zabezpečení pre svojich poistencov pripravila ePortál, kde poskytuje niekoľko online služieb. My využijeme len jednu z nich, aby sme získali potrebné vstupné údaje pre výpočet starobného dôchodku. Konkrétne ide o službu Náhled na informativní osobní list důchodového pojištění.

ePortál ČSSZ ponúka online služby len pre riadne identifikované a autentizované osoby. Nevytvoril svojim užívateľom žiadne vlastné prístupové údaje, ale prepoužíva prihlasovacie údaje do Datovej schránky. Tým pádom sú online služby ČSSZ dostupné len pre osoby s Datovou schránkou.

Prihlasovanie prebieha na internetových stránkach Datovej schránky.

Po úspešnom prihlásení pomocou prihlasovacích údajov do Datovej schránky sa dostanete späť na internetové stránky ePortálu ČSSZ so zobrazením samotného náhľadu na informatívny osobný list dôchodkového poistenia.

Z náhľadu budete potrebovať vymeriavacie základy a vylúčené dni. Tie dosadíte do vzorca na výpočet starobného dôchodku a dostanete orientačne výšku dôchodku, akú by ste dostali, ak by ste do dôchodku išli tento rok.

Ak do dôchodku tento rok nejdete a chceli by ste poznať aspoň orientačne, aký vysoký bude váš dôchodok, odhadnete rast vašich ročných príjmov (vymeriavacích základov) až do roku odchodu do dôchodku a doplníte ich do tabuľky tak, aby príjem z roku pred odchodom do dôchodku bol v prvom riadku tabuľky výpočtu (najmladší rok). Nezabudnite patrične dopočítať aj dobu poistenia, ktorá je klúčovým vstupným parametrom pre výpočet dôchodku.

Zhrnutie k dôchodku

V niektorých západných krajinách sa stretnete s tým, že poisťovňa informuje svojich poistencov pravidelne raz ročne o tom, ako na tom sú na dôchodkovom účte a aký bude orientačne ich dôchodok. Takto sa poistenci môžu pripraviť na starobu a správne nastaviť svoje financie. Dúfame, že raz sa to podarí aj Českej a Slovenskej republike. Výpočet nie je až tak komplikovaný.

Zhrnutie k ePortálu ČSSZ

Vítame online služby ePortálu ČSSZ. Poistenci o tejto možnosti málo vedia. Obzvlášť, ak nemajú Datovú schránku. Využitie Datovej schránky ako prihlasovacieho mechanizmu je zaujímavý. Budeme zvedaví, ktorá ďalšia štátna inštitúcia pôjde touto cestou.

Viete o lepšom spôsobe ako orientačne vypočítať dôchodok?

Čo Ty na to?