Máš datovú schránku? Zaplať pokutu. Neznalosť zákona ťa neospravedlňuje.

Andrej Probst, 11. november 2015, eGovernment, čítalo 2106 ľudí

V Českej republike vstúpil do platnosti 1. 1. 2015 zákon, ktorý prikazuje majiteľom Datovej schránky, aby daňové priznanie podávali výhradne len elektronicky. Nezáleží pri tom na tom, či vlastníte Datovú schránku povinne alebo dobrovoľne. Povinnosť sa bez výnimky vzťahuje na všetkých. Kto tak neurobí, automaticky dostane pokutu 2 000 korún od správcu dane.

Kto má datovú schránku a poslal v roku 2015 daňové priznanie poštou, dostane od finančného úradu pokutu. Že o zákone nevedel, to je jeho problém. Neznalosť zákona neospravedlňuje.

Ako súkromné subjekty informujú svojich klientoch o zmenách

Ak dôjde k zmene podmienok v poskytovaných službách súkromnej firmy voči jej klientom, tak firma dopredu svojich zákazníkov adresne informuje. Príklad: ak banka zmení cenník na poskytovaných produktoch, informuje o zmenách elektronickou správou v elektronickom bankovníctve. Každý klient banky má tak možnosť dozvedieť sa o chystaných zmenách a prispôsobiť sa im.

Ako štát a verejná správa informuje svojich občanov o zmenách

Štát na to ide inak. Parlament schváli zmenu zákona, ktorá vyjde v zbierke zákonov. Od uvedenia platnosti zákona je dodržiavanie zákona povinné pre všetkých občanov. Ako sa majú občania dozvedieť o nových zmenách? Musia sledovať zbierku zákonov, v lepšom prípade sledovať noviny a dúfať, že neprehliadnu zmeny, ktoré sa ich priamo dotýkajú.

Nešlo by to inak v 21. storočí, kedy štát zaviedol elektronickú komunikáciu so svojimi občanmi?

Ako by štát a verejná správa mohli efektívne informovať svojich občanov o zmenách

Samozrejme by to šlo. Stačí len chcieť. A je to pri tom veľme jednoduché a efektívne. Samotný štát pre to pripravil podmienky, ale nedokáže ich využívať. Štátna správa môže využiť datové schránky a do nich posielať priamo informácie o zmenách v zákonoch, ktoré sa priamo dotýkajú majiteľa datovej schránky. To je celé. Občanovi to výrazne zjednoduší život, nič neprehliadne. Štát efektívne zabezpečí dodržiavanie nových zákonov a nebude ich musieť vynucovať pokutami.

Nie všetci občania majú datové schránky. Výhľadovo sa však počíta s tým, že počet datových schránok bude narastať. Oplatí sa preto tento komunikačný kanál využívať už teraz.

Nehovoriac o tom, že ak vyjde zákon, ktorý sa dotýka výhradne majiteľov datových schránok, je smutné, že ani v tomto prípade štátnu správu nenapadne touto cestou informovať občanom a tak posilňovať používanie datových schránok.

Na záver

Datovú schránku nie je možné zrušiť, hoci ste o ňu zažiadali dobrovoľne. Jediná cesta, ako sa vyhnúť pokute za neznalosť zákonov je, že schránku na nejaký čas zneprístupnite a vyhnete sa tak problémom a ušetríte na pokutách.

Spomenutý zákon sa snaží prejsť na digitálnu komunikáciu s verejnou správou čo najrýchlejšie. Zvolil však nesprávnu cestu. Po tejto skúsenosti ľudia nebudú motivovaní dobrovoľne si zakladať datové schránky. A tí, čo už datovú schránku vlastnia, ju radšej zneprístupnia. Vo výsledku tak digitálna komunikácia medzi štátom a jeho občanmi klesne. Dosiahne sa presne opačný efekt, než zákon zamýšľal.

Kedy začne štát informovať občanov o zmenách v legislatíve efektívnou cestou?

Čo Ty na to?