O mne

Andrej Probst, 1. jún 2015, čítalo 5916 ľudí
Andrej Probst

Tento blog chcem využiť na zdieľanie svojich znalostí a skúseností, ktoré som nadobudol v rôznych oblastiach:

  • V bankovníctve som pôsobil vyše 10 rokov. Pracoval som či už ako externista alebo interný zamestnanec vo veľkej trojke v ČR – Komerční banka, Česká spořitelna, ČSOB.
  • Od minulého storočia sa venujem tvorbe webových stránok.
  • V rámci vzdelávania podporujem občianske združenie Nexteria.
  • Najnovšie ma zaujali inovácie. Sledujem nové trendy, identifikujem problémy výzvy a k nim sa snažím nájsť riešenie.

Bližší popis z môjho aktuálneho pôsobenia:

Projektový manažér

V ČSOB CZ banke som pôsobil takmer 9 rokov. Začal som ako projektový manažér. Na starosti som mal webovú aplikáciu pre pobočkových pracovníkov, ktorú využívajú pri komunikácii s klientom na pobočke. Konkrétne som sa venoval sporiacim účtom, termínovaným vkladom, kreditným kartám, investičným fondom a dispozičným právam.

Postupne som prešiel na bankomaty. Okrem technického upgradu celej platformy sme pridali cestovné poistenie na bankomaty, rozšírili obchodné ponuky pre klientov, prepojili bankomaty s marketingovými ponukami, vytvorili vkladové bankomaty s online navýšením dispozičného zostatku na účte.

Ďalej som riadil zavedenie nových online komunikačných prostriedkov chata a callback. Prepojil internetové bankovníctvo s Datovou schránkou a mnohé ďalšie drobné projekty zamerané na vytváranie vstupných dát pre ďalšie obchodné funkcie.

Aplikačný manažér

Z projektového manažéra sa zo mňa stal aplikačný manažér v IT. Miesto riadenia projektov, som dostal na starosť celé aplikácie za IT. Práca zahŕňala drobný rozvoj, riešenie incidentov, plánovanie budúcnosti aplikácií... Okrem vyššie uvedených aplikácií sa pridali Smartbanking (mobilné elektronické bankovníctvo), mýto na diaľniciach, backofficové aplikácie pre podporu klienta na Call centre, platobné tlačidlo pre ČSOB SK, Multicash...

Inovačný leader

Kariéru v ČSOB som zavŕšil na pozícii inovačného leadra, kde sme hľadali inovácie, navrhovali riešenia, vytvárali prototypy a implementovali nové služby na interných alebo externých klientov. Sledovali sme trendy v IT technológiách a vo finančnom sektore a snažili sa nájsť synergie a príležitosti v spolupráci.

Čo Ty na to?

Čo na to ostatní?

Kamila, 17. január 2018 14:43:14

Prajem pekný deň,

rada by som sa informovala ohľadom možnosti nákupu reklamného zdelenia (spätného odkazu) z Vášho portálu.

Aké možnosti propagácie na Vašom webe sú možné?

Ďakujem za odpoveď.

S pozdravom,

Kamila Repková

(bohužiaľ, nemôžem nájsť na vás email, ospravedlňujem sa za kontaktovanie takýmto spôsobom)