Elektronické podania pre finančnú správu v ČR pomocou eIdentity

Andrej Probst, 17. október 2018, eGovernment, čítalo 1852 ľudí
Daňový portál

Ďalšou digitálnou verejnou službou, ktorú si predstavíme, sú elektronické podania pre finančnú správu ČR – aplikácia Daňový portál. Už dnes je možné na Daňovom portáli vypĺňať rôzne formuláre (daňové priznania, DPH, kontrolné hlásenia…) a posielať ich elektronicky na príslušný úrad, ak má užívateľ Dátovú schránku alebo elektronický podpis. Užívateľ s eIdentitou získava navyše predvyplnené údaje o sebe vo všetkých formulároch v tejto verejnej službe.

Vstup na Daňový portál

Daňový portál začal poskytovať užívateľom prihlasovanie pomocou eIdentity od 26. 7. 2018.

Aké možnosti ponúka eIdentita na Daňovom portáli nájdete tu.

Ktoré údaje je možné predvyplniť?

eIdentita je určená pre fyzické osoby, ktoré sú zavedené v Registri obyvateľov. V tomto registri sa nachádzajú referenčné údaje fyzickej osoby a tieto údaje je možné využiť pre vypĺňanie formulárov na Daňovom portáli. Ide hlavne o referenčné údaje:

  • Meno a priezvisko
  • Dátum narodenia
  • Telefónne číslo
  • E-mailová adresa
  • Adresa pobytu

Tieto referenčné údaje sa predvyplnia v užívateľom určených častiach. Na výber sú tieto možnosti:

  • Údaje o subjekte
  • Údaje o podpisujúcej osobe
  • Fyzická osoba oprávnená k podpisu
  • Zhotoviteľ

Čo by Daňový portál mohol užívateľom s eIdentitou ponúknuť?

Odoslanie formulára na príslušný úrad

Formuláre na Daňovom portáli je možné využívať aj bez eIdentity. Vyplnený formulár je možné odoslať dvomi spôsobmi. Buď cez Dátovú schránku, alebo pomocou podpisu kvalifikovaným certifikátom. Užitočné by bolo, keď už má Daňový portál overeného užívateľa, aby dokázal odoslať vyplnený formulár príslušnému úradu. K tomu je zrejme potrebné upraviť zákony ČR, ktoré presne definujú, ktoré spôsoby sú možné pre zasielanie daňových formulárov.

Zoznam vyplnených formulárov

Daňový portál poskytuje užívateľov uložiť vyplnený formulár lokálne u užívateľa na počítač. Po prihlásení sa na Daňový portál cez eIdentiu, portál užívateľa pozná, mohol by ukladať ním vyplnené formuláre, ktoré si užívateľ zvolí. Pri tvorbe ďalších formulárov (typicky kontrolné hlásenie, priznanie k DPH) by si užívateľ vybral z histórie vyplnených formulár, získal by ešte viac predvyplnených údajov a len by ich aktualizoval. Tomuto zákony nebránia.

Využívate Daňový portál na vypĺňanie finančných formulárov? Aké funkcie by ste od Daňového portálu očakávali pri použití eIdentity?

Čo Ty na to?