eRecept pre pacientov – zoznam vystavených eReceptov v ČR

Andrej Probst, 15. október 2018, eHealth, čítalo 2752 ľudí
eRecept pre pacientov

Od začiatku roku 2018 musia lekári v Českej republike vystavujúci recepty pre pacienta vystavovať už len elektronické recepty, takzvané eRecepty. Státní ústav pro kontrolu léčiv pripravil pre pacientov webovú a mobilnú aplikáciu, kde má pacient prehľad o všetkých eReceptoch, ktoré mu boli predpísané. Aplikácia sa nazýva eRecept pacientská aplikace. Ide o verejnú službu a k nej sa dostane len ten pacient, ktorý má zriadenú eIdentitu, ku ktorej treba buď elektronický občiansky preukaz (eObčanka) alebo užívateľský účet (prihlasovacie meno, heslo a SMS).

Ukážeme si, čo všetko táto verejná služba pacientom poskytuje.

Vstup do eReceptov

eRecept pacientská aplikace (verejná služba) má tri rôzne podoby, ktoré sú rovnocenné. Je na pacientovi, ktorá podoba mu najviac vyhovuje.

Zoznam nevydaných eReceptov

eRecept

Zoznam nevydaných receptov sa skladá zo všetkých eReceptov, ktoré lekári pacientovi predpísali a pacient si ešte nevyzdvihol všetky lieky zapísané na recepte. Každý záznam o recepte ďalej obsahuje:

  • Recept: Samotný eRecept s ID a čiarovým kódom, čo sú údaje potrebné pre vyzdvihnutie liekov v lekárni. Nachádza sa tu aj platnosť eReceptu, čo je zvyčajne 14 kalendárnych dní.
  • Položka: zoznam predpísaných liekov s veľmi stručným návodom na užívanie a hlavne odkazom na detail lieku, ktorý vedie na stránky www.olecich.cz, kde sú vyčerpávajúce informácie o lieku.
  • Pacient: informácie o pacientovi, jeho zdravotná poisťovňa.
  • Predpisujúci lekár: ktorý lekár eRecept vystavil spolu s kontaktnými údajmi na lekára.

Zoznam všetkých eReceptov

Ide o zoznam všetkých vydaných i nevydaných eReceptov. U vydaných eReceptov sú navyše informácie o výdaji:

  • Výdaj: datum, kedy boli lieky vydané.
  • Položka: ktoré lieky boli vydané. Môže sa stať, že sa vydá len časť liekov zapísaných na eRecepte.
  • Vydávajúci: kto lieky vydal spolu s kontaktnými údajmi.

Liekový záznam pacienta

Ide o stručný výpis predpísaných a vydaných liekov za zvolené časové obdobie chronologicky usporiadaných v jednom PDF dokumente.

Čo by aplikácia mohla ďalej poskytovať?

Sprístupnenie eReceptov detí rodičom

Rodičia by určite uvítali, keby mohli mať elektronický prístup k eReceptom vystavených na svoje deti. A ak to zovšeobecníme, aby sa našiel spôsob, ako pristupovať k eReceptom u tých osôb, ktoré nemôžu mať eIdentitu, ale eRecepty sú na nich vystavované.

Riešenie je nasledovné. Zákonný zástupca vytvorí eIdentitu, ktorá bude naviazaná na osobu, ktorú zastupuje. Typicky rodič registruje eIdentitu na svoje dieťa, aby sa po prihlásení touto "detskou" eIdentitou dostal do aplikácie eRecepty a tam videl recepty, ktoré boli na jeho dieťa vystavené.

Zjednodušiť prihlasovanie mobilných zariadení k eReceptom

Ak chce niekto pristupovať k eReceptom pomocou mobilných zariadení, musí ich prepojiť s webovou aplikáciou. Tento proces nie je užívateľsky veľmi prívetivý. Vo všeobecnosti to funguje tak, že vo webovej aplikácii nájde pacient pevne dané prihlasovacie meno, ktoré má 32 znakov. Mobilná aplikácia má fixne dané ID zariadenia. Pacient si môže zvoliť len heslo, ktorého podmienkou je dĺžka minimálne 20 znakov. Webová aplikácia a mobilnú aplikácia sa prepojí tak, že si pacient vytvorí heslo a to zadá do webovej i mobilnej aplikácie. Ďalej do webovej aplikácie zadá ID mobilného zariadenia a do mobilnej aplikácie zadá prihlasovacie meno. Potom bude možné aj v mobilnej aplikácii pracovať s eReceptami.

Námety na zlepšenie:

  • Prepisovať 32 znakov dlhé reťazce nie je užívateľsky prívetivé. Ak už je potrebný taký dlhý reťazec, vhodnejšie by bolo zakódovať ho napríklad do QR kódu a tak párovať mobilnú aplikáciu s webovou aplikáciou.
  • Heslo pre prístup do mobilnej aplikácie nie je zahviezdičkované (užívateľ nevidí na obrazovke heslo), je ho stále vidieť. Z bezpečnostného hľadiska by bolo lepšie heslo nezobrazovať, resp. zobrazovať len na vyžiadanie pacientom.

Obsluhovať eRecepty z viacerých mobilných aplikácií

Nie je možné prepojiť niekoľko mobilných aplikácií s jednou webovou aplikáciou. V praxi to znamená, že môžete mať len jednu mobilnú aplikáciu ku svojim eReceptom. Vhodné by bolo nájsť také riešenie, aby jeden pacient mohol mať niekoľko mobilných aplikácií na eRecepty.

Zoznam lekární v mobilnej aplikácii

Pekné by bolo, keby mobilná aplikácia dokázala na mape zobraziť najbližšiu lekáreň aj s otváracími hodinami. Aby pacient vedel, kde najbližšie môže lieky na recept získať.

Pripomienkovač

Mobilná aplikácia má zoznam liekov, ktoré by pacient mal užívať a k tomu aj návod, ako lieky užívať. Bolo by užitočné, aby pacientovi umožnila nastaviť v mobile pripomienkovač, ktorý by pacientovi pripomínal v správnom čase, ktorý liek si má dať.

Ako by ste aplikáciu na eRecepty chceli používať vy?

Čo Ty na to?

Čo na to ostatní?

Andrej Probst, 25. október 2018 16:56:15

Rok 2018 je prechodným rokom, kedy je možné ešte vydávať klasické recepty, nie eRecepty. Od roku 2019 výnimka skončí a všetky recepty budú musieť byť eReceptami.