CzechPOINT@home – správa vašich údajov v Registru obyvateľov v ČR

Andrej Probst, 8. október 2015, eGovernment, čítalo 2771 ľudí

Česká republika už nejakú doby (od 1. 7. 2012) využíva registre, kde eviduje základné informácie o obyvateľoch, ktorí žijú v Českej republike, o právnických osobách, ktoré podnikajú v Českej republike atď. My sa dnes zameriame na základný Register obyvateľov, ktorý sa dotýka každej fyzickej osoby. Ukážeme si tri základne funkcie:

  1. Ktoré informácie o obyvateľoch ČR sa v Registri nachádzajú.
  2. Kto pristupuje k údajom o obyvateľoch a k čomu ich potrebuje.
  3. Ako zmeniť údaje v Registri, ak nie sú aktuálne.

Prečo je dobré zaujímať sa o Register obyvateľov? Ako čo najjednoduchšie získavať a meniť informácie v Registri? To si ukážeme nižšie.

Na čo je dobrý Register obyvateľov?

Údaje v registroch sú štátom garantované a automaticky propagované do ostatných agend verejnej správy. Pre občana to znamená, že stačí raz zmeniť údaje v Registri na jednom mieste a tie sa automatický premietnu do ostatných úradov štátnej moci. Občan už nemusí obiehať všetky úrady a všade diktovať tú istú zmenu, napríklad pri presťahovaní sa.

Druhá výhoda je tá, že ak máte Datovú schránku, môžete pristupovať k záznamom o svojej osobe v Registri cez internet prostredníctvom CzechPOINTu@home v pohodlí domova, takže už ani na úrad nemusíte chodiť. Prístup k Registrom je zadarmo.

Jednotným miestom uchovávania informácií sa zvyšuje kvalita dát o občanoch. Nedochádza k duplicitám, že by jeden úrad mal o vás údaje iné ako druhý úrad. Nebude dochádzať k preklepom, údaje je možné do istej miery automaticky kontrolovať.

Vo výsledku bude komunikácia s úradmi jednoduchšia a efektívnejšia.

Ako čo najjednoduchšie pristupovať k Registru obyvateľov?

Potrebovať budete dve veci: zriadenú Datovú schránku a prístup na internet. Všetky potrebné úkony v Registri následne dokážete obslúžiť na stránkach Portálu verejnej správy, konkrétne v časti CezchPOINT@home. Nás zaujímajú zmeny v Registri obyvatel.

Postup je obdobný pre všetky úkony:

  • Zvolíte úkon, ktorý chcete vykonať. Napríklad výpis údajov z Regsitra obyvatel.
  • Vyplníte potrebné parametre, ktoré sa viažu k úkonu. V našom prípade zaškrtnete polia, ktoré chcete mať na výpise.
  • Autentizujete sa pomocou prihlasovacích údajov do Datovej schránky.
  • A to je celé. Výpis vám bude zaslaný do Datovej schránky do niekoľko málo hodín.

Čo všetko o mne eviduje štátna správa v Registri obyvateľov?

Údaje v registri obsahuje len tie základné údaje o občanovi ako meno, dátum a miesto narodenia, adresa pobytu v ČR, identifikátor Datovej schránky. Výpis obsahuje aj vyznačené zmeny, ktoré polia sa v ktorý deň menili.

V prípade autora článku je vidieť deň, kedy si zriadil Datovú schránku, ktorá sa hneď zaznačila do Registra obyvateľov. Taktiež je vidieť deň, kedy bola zmenená adresa pobytu.

Výpis údajov

Kto všetko a na čo si vyžiadal údaje o mne z Registra obyvateľov?

Výpis, ktorý úrad a prečo nahliadol do vašich údajov, bude určite mnohých ľudí zaujímať. Problémom je, že výpis je veľmi stručný a pre bežného človeka málo zrozumiteľný. Môžete to posúdiť sami z ukážky jedného takého výpisu. Poprípade si môžete vyžiadať výpis o vlastnej osobe a pokúsiť sa odhadnúť, k čomu úrady potrebovali údaje o vás.

Výpis používania

Zatiaľ majú prístup k Registrom len subjekty štátnej správy. Bude zaujímavé sledovať, kedy a za akých podmienok budú môcť k údajom pristupovať aj neštátne subjekty. Pre občana je užitočné, ak pri zmene adresy sa samotná zmena premietne všade tam, kde je potreba – napríklad banky, mobilný operátori, dodávatelia energií...

Čo robiť, ak chcem svoje údaje v Registri obyvateľov aktualizovať?

V CzechPOINT@home vyplníte údaje, ktoré potrebujete zmeniť a zmenu potvrdíte pomocou prístupových údajov do Datovej schránky. Podobným spôsobom môžete niektoré údaje z Registra vymazať.

Zmena údajov

Technická poznámka: Pre tých, čo integrujú API rozhranie na Datovú schránku, CzechPOINT@home je dobrý na generovanie správ, ktoré prídu do vašej Datovej schránky v priebehu pár hodín, čo sa hodí pre testovanie implementovaného rozhrania.

Aké ďalšie údaje sú podľa vás vhodné pridať do Registra obyvateľov?

Čo Ty na to?