Ako efektívne hodnotiť projektových manažérov?

Andrej Probst, 1. júl 2015, Management, čítalo 1923 ľudí

Nadväzujeme na článok, kde sme popísali návrh, ako efektívne hodnotiť projekty. Budeme z neho vychádzať a ukážeme si, ako následne môžeme vyhodnocovať samotnú prácu projektového manažéra.

Ako prvé musíme vyhodnotiť projekt na základe kvantitatívnych metrík. Vyjde nám hodnota od 0 do 100, ktorá nám ale nič nehovorí o tom, ako projektový manažér prispel alebo neprispel k úspešnosti projektu. To isté platí aj pre členov projektového teamu. Hodnotenie projektu vyjadruje mieru úspešnosti celého projektu ako celok. O príspevkoch jednotlivých členov teamu zatiaľ nevieme nič.

Hodnotenie projektu môže byť vysoké, to však neznamená, že aj hodnotenie projektového manažéra musí byť vysoké. Môže byť, ale nemusí. Vysoko hodnotený projekt môže byť vďaka niektorému z členov projektu alebo osobou mimo projekt alebo vďaka nejakej šťastnej udalosti (pozitívnej externalite). A naopak, projekt môže dopadnúť v hodnotení zle, ale vďaka projektovému manažérovi projekt neskončil ešte horšie. Preto hodnotenie projektu a hodnotenie projektového manažéra sa môžu od seba aj výrazne líšiť.

Ponúkame vybrané tri možné varianty hodnotenia projektového manažéra.

Hodnotenie projektového manažéra sponzorom

Sponzor sa pravidelne stretáva s projektovým manažérom v rámci rôznych projektových schôdzok a spolu preberajú stav projektu. Na základe týchto stretnutí, projektovej dokumentácie a hodnotenia projektu sponzor subjektívne zváži a vyhodnotí prínos projektového manažéra na stupnici od -20 % do +20 %. Potom výsledné hodnotenie bude rovné podľa tohto jednoduchého vzorca:

Hodnotenie projektového manažéra = Hodnotenie projektu * ( 1 + (Sponzorské hodnotenie v % / 100))

Nie je to objektívne ani kvantitatívne hodnotenie. Dá sa však rýchlo vyhodnotiť a keďže hodnotí sponzor, ktorý je za projekt zodpovedný, netreba ho presviedčať o hodnotení projektového manažéra.

Hodnotenie projektového manažéra projektovým teamom

Tento spôsob hodnotenia použijeme v prípade, že hodnotíme všetkých členov projektu aj projektového manažéra. Moderátor, niekto mimo projektový team, vyzve každého člena projektu, aby urobil rebríček členov teamu od človeka s najvyšším prínosom pre projekt pre človeka s najnižším prínosom. Moderátor pomôže dosiahnuť konsenzus v zostavení rebríčka. Nestačí len urobiť poradie, dobré je určiť aj vzdialenosti v rebríčku. Ak niekto výrazne vynikal, bude v rebríčku viac vzdialený od ostatných. Ohodnotíme ešte prvý a posledný stupeň rebríčka napríklad hodnotami +20 % pre najprínosnejšieho člena a -20 % pre najmenej prínosného člena. Následne použijeme vzorec ako pri hodnotení sponzorom.

Hodnotenie projektového manažéra = Hodnotenie projektu * ( 1 + (Sponzorské hodnotenie v % / 100))

Hodnotenie projektového manažéra podľa formy riadenia projektu

Projektových manažérov je možné hodnotiť aj striktne len podľa formálnych výstupov, ktoré projekt so sebou prináša. Nehodnotí sa obsah, len forma. V tomto prípade sa dajú vytvoriť kvantitatívne metriky ako:

  • Projektová dokumentácia obsahuje všetky potrebné náležitosti
  • Projektová dokumentácia je odovzdaná včas
  • Riziká projektu sú evidované a pravidelne reportované
  • ...

Myšlienka je taká, ak projektoví manažéri budú dodržiavať formálne náležitosti projektu, informovanosť o stave projektu bude kvalitnejšia, včas sa identifikujú problémy a riziká a je možné na ne rýchlo reagovať. Kvalitná forma potom môže viesť ku kvalitnému obsahu. Nemusí to tak samozrejme vždy platiť. Toto je prístup, kedy sa vyhneme subjektívnemu hodnoteniu, máme len objektívne hodnotenie formy, ale predpokladáme, že sa to pozitívne odrazí aj v obsahu a projekt bude dodaný včas, s dopredu naplánovanými finančnými a ľudskými zdrojmi a s požadovanou kvalitou výstupov. Zároveň je hodnotenie možné urobiť transparentne a je jednoducho odkomunikovateľné na sponzora projektu.

Ako hodnotíte projektových manažérov vo vašich firmách?

Čo Ty na to?