Ako efektívne hodnotiť členov projektového teamu?

Andrej Probst, 3. júl 2015, Management, čítalo 1476 ľudí

Nadväzujeme na článok, kde sme popísali návrh, ako efektívne hodnotiť projekty a ako efektívne hodnotiť projektových manažérov. Základ hodnotenia členov teamu bude vychádzať z výsledného hodnotenia projektu. Samotné hodnotenie členov bude obdobné ako hodnotenie projektových manažérov. Pridáme k tomu výpočet finančného bonusu, ak objem peňazí na odmeny za projekt sú fixné a dopredu známe.

Začneme s vyhodnotením projektu, ktoré je plošné pre celý projekt a nie je z neho poznať, ktorý člen viac prispel a ktorý menej k úspešnosti projektu. Vyjde nám hodnota od 0 do 100. Túto hodnotu potrebujeme upraviť tak, aby sme dostali individuálne hodnotenie zvlášť za každého člena projektu.

Ponúkame vybrané dve možné varianty hodnotenia.

Hodnotenie člena projektu projektovým manažérom

Tak ako sponzor hodnotí subjektívne projektového manažéra, obdobne subjektívne môže hodnotiť projektový manažér zapojenie každého člena projektu na stupnici od -20 % do +20 %. Potom výsledné hodnotenie bude rovné podľa tohto jednoduchého vzorca:

Hodnotenie člena projektu = Hodnotenie projektu * ( 1 + (Hodnotenie od projektového manažéra v % / 100))

Nie je to objektívne ani kvantitatívne hodnotenie, nezaberie veľa času projektovému manažérovi.

Hodnotenie člena projektu projektovým manažérom

Hodnotenie prebieha rovnako, ako sme ho popísali pri hodnotení manažéra projektu. Moderátor, niekto mimo projektový team, vyzve každého člena projektu, aby urobil rebríček členov teamu od človeka s najvyšším prínosom pre projekt pre človeka s najnižším prínosom. Moderátor pomôže dosiahnuť konsenzus v zostavení rebríčka. Nestačí len urobiť poradie, dobré je určiť aj vzdialenosti v rebríčku. Ak niekto výrazne vynikal, bude v rebríčku viac vzdialený od ostatných. Ohodnotíme ešte prvý a posledný stupeň rebríčka napríklad hodnotami +20 % pre najprínosnejšieho člena a -20 % pre najmenej prínosného člena. Následne použijeme vzorec ako pri hodnotení sponzorom.

Hodnotenie člena projektu = Hodnotenie projektu * ( 1 + (Hodnotenie od projektového manažéra v % / 100))

Ako rozdeliť finančný bonus projektu medzi členov, keď poznám hodnotenie každého člena?

Hodnotenie člena projektu vyjadruje kvalitu, s akou člen prispel k výsledku. Nepoznáme množstvo práce - kvantitu, ktoré bolo odvedené. Pre zjednodušenie pod množstvom práce budeme rozumieť počet odpracovaných hodín pre projekt. Projektové bonusy by mali byť závislé aj na množstve odpracovaného času. Čím viac odpracovaných hodín, tým väčší bonus. Ďalej do úvahy zoberieme určenú hodnotu odmeny za úspešný projekt, ktorú určil sponzor. Opäť platí, čím vyššiu odmenu na začiatku projektu sponzor nastavil, tým väčšie bonusy dostanú členovia projektu. Potom výška bonusu pre člena teamu bude vypočítaná podľa tohto vzorca:

Projektový bonus člena projektu = (Hodnotenie člena projektu / 100) * (Počet odpracovaných hodín členom teamu / Počet všetkých odpracovaných hodín na projekte) * Odmena určená pre projekt na bonusy

Príklad: Nech Alicino hodnotenie je 96 bodov. Nech odmena pre celý projekt je 3 000 EUR. Ak Alica odpracovala na projekte 20 hodín a celkový počet odpracovaných hodín všetkými členmi projektu je 200 hodín, potom výsledný Alicin bonus bude:

Alicin projektový bonus = (96 / 100) * (20 / 200) * 3 000 EUR = 288 EUR

Ako hodnotíte členov projektového teamu vo vašich firmách?

Čo Ty na to?