U Slovenskej sporiteľni si založíte účet bez navštívenia pobočky alebo kuriéra

Andrej Probst, 6. november 2015, Bankovníctvo, čítalo 4308 ľudí

Slovenská sporiteľňa od novembra 2015 umožňuje ľuďom založiť si bežný účet v pohodlí domova bez toho, že by sa klient stretol s nejakým pracovníkom banky a bez toho, že by sa podpísal akýkoľvek papier. Pre založenie účtu potrebujete prístup na internet, webkameru (v počítači alebo mobilnom zariadení), občiansky preukaz, vodičský preukaz alebo pas a 0,01 eura na účte inej banky.

Ide o prvé online založenie bežného účtu na Slovensku.

Finančné a úverové inštitúcie sú prísne regulované zákonmi. Uzavieranie zmlúv s klientami sa radi prísnymi pravidlami identifikácie klienta a overovaním identifikačných údajov (konkrétne ide o zákon 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Bežne sa identifikácia aj overovanie pri založení bankového bežného účtu deje na pobočke banky alebo kuriérom ale vždy za fyzickej prítomnosti klienta. Slovenská sporiteľňa našla cestu, ako splniť náročné pravidlá aj bez fyzickej prítomnosti klienta.

Online účet u SlSp

Identifikácia klienta bankou

Finančná inštitúcia je povinná identifikovať klienta, s ktorým ide uzavrieť zmluvný vzťah. Pre založenie bežného účtu pre fyzickú osobu je potrebné, aby banka získala tieto údaje o klientovi: meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresa trvalého alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti.

Overenie identifikácie bankou

Banka má povinnosť získané identifikačné údaje o fyzickej osoby overiť v jej doklade totožnosti spolu s overením podoby osoby s podobou na doklade totožnosti za fyzickej prítomnosti.

Slovenskej sporiteľni sa podarilo nájsť právne riešenie, ako overiť fyzickú osobu aj bez fyzickej prítomnosti.

Online založenie Osobného účtu u Slovenskej sporiteľne

 1. Klient zvolí založenie účtu online a vyplní o sebe základné údaje ako meno, rodné číslo, telefón a email.
 2. Pomocou webovej kamery klient nasníma prednú a zadnú časť občianskeho preukazu.
  Online účet u SlSp
 3. Pomocou webovej kamery klient prednú stranu vodičského preukazu alebo pasu.
  Online účet u SlSp
 4. Pomocou webovej kamery je potrebné natočiť niekoľkosekundové video celej tváre. Cieľom je kontrola identity budúceho klienta, či sa podoba na doklade totožnosti zhoduje s podobou na videu snímanom pri zriaďovaní účtu. Je to ochrana klienta pred kradnutím identity, ak by útočník získal doklad totožnosti cudzej osoby a snažil sa naň založiť účet.
  Online účet u SlSp
 5. Klient vyplní adresu trvalého pobytu a korešpondenčnú adresu.
  Online účet u SlSp
 6. Klient odsúhlasí oboznámenie sa s návrhom zmlúv a ich súčastí.
  Online účet u SlSp
 7. Nakoniec klient pošle jeden cent na účet Slovenskej sporiteľne z akejkoľvek inej banky na Slovensku. Platbu klient iniciuje cez QR kód. Tým sú všetky náležitosti klienta splnené.
  Online účet u SlSp
 8. Na banke zostáva manuálne spracovať žiadosť a overiť všetky identifikačné údaje klienta. Banka založí účet, pošle klientovi zvolené platobnú kartu a elektronicky ho informuje o úspešnom založení účtu.

Porovnanie s Českou republikou

V Českej republike Fio banka umožňuje zakladať bežné účty úplne online bez fyzickej prítomnosti klienta na pobočke. Ak porovnáme proces vo Fio banke a v Slovenskej sporiteľni, tak sú podobné. Obe banky vyžadujú kópie dvoch dokladov, obe vyžadujú zaslať malú sumu peňazí na účet z inej banky. Rozdiel je v tom, že v Čechách je potrebné doložiť doklad o účte v inej banke a Slovenská sporiteľňa natáča niekoľkosekundové video klienta.

Trend v bankovníctve je zrejmý. Zmluvné vzťahy sa budú viac a viac zakladať online cez internet bez nutnosti dochádzania na pobočku alebo návštevy kuriéra z banky.

Ktorá ďalšia banka na Slovensku sa pustí do online zakladania účtov?

Čo Ty na to?

Čo na to ostatní?

Tomas, 7. jún 2016 00:05:35

Otvorene ano, ale pre uzavretie stale treba ist na pobocku.

Daniel, 13. november 2015 08:22:25

Česká Sberbank to umí ;)

Oldrich, 10. november 2015 19:26:39

kdy bude následovat ČS?:-)