Air Bank – zriadenie účtu online bez pobočky a kuriéra

Andrej Probst, 16. december 2015, Bankovníctvo, čítalo 7116 ľudí

Air Bank je ďalšou bankou, ktorá sa rozhodla svojim potencionálnym klientom umožňovať zakladať bankový účet plne online na internete bez potreby navštíviť bankovú pobočku, alebo sa stretnúť s vyslaným kuriérom z banky. Air Bank celý proces posunula ďalej a umožňuje založenie účtu online aj cudzincom, ktorý majú pobyt v Českej republike.

Online registrácia nového klienta

Registrácia nového klienta online spôsobom prebieha obdobne ako u ostatných finančných inštitúcií. Budúci klient v registračnom formulári uvedie svoje meno, adresu trvalého pobytu, korešpondenčnú adresu, emailovú adresu, mobilné číslo. K tomu musí priložiť fotokópie alebo skeny dvoch dokladov totožnosti. Občania Českej republiky použijú občiansky preukaz a ako druhý doklad pas alebo vodičský preukaz. Občania mimo ČR použijú pas a druhý preukaz bude vodičský preukaz alebo povolenie k pobytu v ČR. Zákon ďalej vyžaduje doklad o vlastníctve iného bankového účtu. Použiť je možné zmluvu, potvrdenie o účte nie staršie ako 3 mesiace alebo výpis z účtu tiež nie starší ako 3 mesiace. Na dokončenie celého registračného procesu je potrebné poslať ešte nejakú sumu peňazí na novovznikajúci účet a klient môže účet v Air Bank začať využívať.

Po založení účtu sa účet obsluhuje v internetovom bankovníctve. Ako prihlasovacie meno sa použije emailová adresa. Samotné transakcie založené v elektronickom bankovníctve sa potvrdzujú pomocou autorizačných SMSiek na mobilné číslo uvedené v registrácii.

Ochrana proti kradnutiu identity

Air Bank zaujímavo rieši ochranu proti kradnutiu identity. Konkrétne ide o prípad, kedy sa útočník zmocní nejakým spôsobom dokladov totožnosti druhej osoby a pokúsi sa registrovať na cudzie meno bankový účet. Banka posiela list poštou na adresu trvalého pobytu, ktorý je uvedený na doklade totožnosti. V liste klienta informuje, že si založil v Air Bank účet online a nemusí nič viac robiť. Ak si adresát účet nezaložil, má sa banke ozvať, mohlo dôjsť k založeniu účtu na základe ukradnutých dokumentov.

Na záver

Sme zvedaví, kedy veľké banky začnú ponúkať online zriadenie finančných produktov a ako si poradia s ochranou identity klientov.

Čo Ty na to?