Seduo.cz – online vzdelávacie kurzy

Andrej Probst, 1. december 2015, Vzdelávanie, čítalo 3150 ľudí

Seduo.cz je jednoduchá platforma na online vzdelávacie kurzy zamerané na profesné vzdelávanie (obchodné a prezentačné zručnosti, projektové riadenie, do budúcna IT...). Kurzy sú založené na sérii videí a ďalších elektronických materiálov, ktoré si študent prezrie a svoje nadobudnuté znalosti potvrdí absolvovaním krátkeho kvízu. Po úspešnom absolvovaní je študent odmenený certifikátom.

Kto chce mať vlastný kurz, môže využiť vzdelávaciu platformu Seduo a pomocou nej umožniť študentom kurz absolvovať.

Seduo.cz

Ako online kurz prebieha

  1. Študent sa prihlási do webového prostredia Sedua. Na výber je niekoľko možností. Študent sa môže prihlásiť cez prihlasovacie údaje do sociálnych sietí Facebook, LinkedIn alebo Twitter. Nechýba možnosť prihlasovanie cez email a heslo.
  2. Študent po prihlásení vyberie kurz, ktorý ho zaujal.
  3. Kurz sa skladá z niekoľko na seba nadväzujúcich videí, ktoré je rozumné vzhliadnuť postupne po poradí. Je možné vyberať jednotlivé videá v rôznom poradí, ak by si chcel študent niektoré časti zopakovať, alebo naopak niektoré preskočiť.
  4. Po prezretí všetkých videí nasleduje záverečný kvíz, ktorý overuje nadobudnuté znalosti študenta. Kvíz sa väčšinou skladá z 10 otázok. Potrebné je správne odpovedať aspoň na 8 z nich. Počet pokusov je neobmedzený, čo nie je úplne ideálne. Taktiež je možné kvíz spustiť bez toho, aby študent videl čo i len jediné video. Vhodnejšie by bolo, ak by bol kvíz dostupný po prezretí všetkých videí. A ak v kvíze študent neuspel, aby ho systém prinútil zopakovať si niektoré videá a až potom by mal druhú možnosť absolvovať kvíz.
  5. Po úspešnom zvládnutí kvízu je študent odmenený certifikátom.
  6. Na záver je študent vyzvaný, aby ohodnotil samotný kurz a samozrejme aj Seduo – vyučovaciu platformu.
Seduo.cz

Vlastnosti kurzov

  • Cena kurzu: kurzy v Sedue stoja od 190 do 1 290 korún. Samozrejme v ponuke je niekoľko ochutnávkových kurzov zdarma.
  • Prístup ku kurzu: v ponuke sú zatiaľ len kurzy, ktoré majú neobmedzený prístup, čo znamená, že ktokoľvek má oprávnenie pristupovať ku kurzu, môže ho opakovane absolvovať koľko krát potrebuje.
  • Zakončenie kurzu: kurzy končia testom, ktorý preverí získané vedomosti. Kurz sa skladá z niekoľkých otázok s dopredu definovanými odpoveďami. Za úspešné absolvovanie kurzu sa považuje dosiahnutie 80 % správnych odpovedí.
  • Certifikát: všetky kurzy končia pridelením certifikátu o úspešnom absolvovaní kurzu. Ide o elektronický dokument vo formáte PDF. Ten si môže študent nechať zaslať emailom, alebo ho priamo stiahne zo svojho profilu na webovej stránke Sedua.

Business model

Každý kurz má svoju cenu. Mnoho kurzov je zdarma. Študent si vyberie kurz, ktorý ho zaujíma, zaplatí ho pomocou platobnej brány GoPay a získa prístup ku kurzu. Získanú sumu za kurz si delí autor kurzu a Seduo ako vyučovacia platforma.

Ak študent nebol spokojný s absolvovaným kurzom a definuje dôvod svojej nespokojnosti, Seduo mu vráti peniaze, ktoré za kurz zaplatil.

Využívate online platformy na štúdium? Ktoré?

Čo Ty na to?