Prečo sa oplatí firme usporiadať Hackathon

Andrej Probst, 15. október 2015, Inovácie, čítalo 3646 ľudí

Hackathon je kreatívna a rýchla forma, ako hľadať nové možnosti, nové riešenia. Môže byť zaujímavým a užitočným nástrojom aj pre komerčné firmy. My sa teraz pozrieme na dôvody, prečo sa aj komerčnej firme oplatí usporiadať hackathon. Zároveň ukážeme niekoľko hackathonov, ktoré sa už uskutočnili na Slovensku a v Českej republike.

Čo je Hackathon

Hackathon (programátorský brainstorming) je akcia/podujatie pre programátorov, dizajnérov, grafikov, obchodníkov a ďalších, na ktorom sa vytvorí niekoľko teamov (aj z ľudí, ktorí sa prvý krát v živote vidia), ktoré intenzívne pracujú na zvolenom zadaní (riešení problému) v krátkom čase (zvyčajne niekoľko málo dní). Zadaním môže byť:

  • vyriešenie nejakého problému,
  • kreatívne využitie dostupných dát a informácií,
  • použitie novej technológie inovatívnym spôsobom,
  • ...

Výsledné riešenia aj spracovanie sú verejne prístupné a prezentované komisii, ktorá určí víťaza. Víťazom je však každý. Členovia teamu dostali možnosť vyskúšať nové technológie, zoznámiť sa s novými dátami, získať nové kontakty... Usporiadateľ hackathonu získa nový pohľad na tému, ktorej sa hackathon týkal.

Hackathon sa skladá zo slov:

  • Hack… – vo význame objavovateľského programovania.
  • …athon – od slova maratón. Hackathony sa organizujú od jedného dňa do jedného týždňa a pracuje sa intenzívne bez prestávky.

Autorská slepota

Zamestnanci firmy trpia tzv. autorskou slepotou. Sú expertami na oblasť, ktorej sa profesne venujú. Často krát sa však nedokážu vcítiť do role bežného zákazníka, spotrebiteľa. Problémy riešia ako odborník, nie ako laik. Ťažko sa potom pripravuje a navrhuje služba/produkt tak, aby vyhovovali väčšine ľudí, čo sú prirodzene laici.

Môžete byť odborníkom na jednu oblasť, možno na dve, tri. Nebudete však expertom na všetko. Niekedy je dobre pozrieť sa na problém očami inej odbornosti, ktorá dokáže vniesť nové svetlo do riešenia problému. Alebo rovno otvorí úplne nové príležitosti pre rozvoj.

Veľké množstvo dát

V dnešnej dobe každá firma generuje obrovské množstvo dát. Netrpíme nedostatkom informácií, trpíme tým, že sa v tej záplave dát nedokážeme zorientovať a dáta nevieme využívať. Mnohé využitia nás ani nenapadnú. Firma má údaje o svojej produkcii, predaji, správaní zákazníkov. Sprístupnením vzorky týchto dát vývojárom, môžu vývojári nájsť nové závislosti v dátach, nové prehľadné vizualizácie, nové spôsoby využitia...

Čo s novou technológiou

Na trh prichádza nová technológia a firma nevie, či je pre ňu hrozba alebo príležitosť. Tak zvolá hackathon, nech sa účastníci potrápia s jednoduchým zadaním: “Zoznámte sa s novou technológiou. Ako by ste ju využili v našej praxi?”

Problém známy, riešenie neznáme

Dlho sa trápite s hľadaním riešenia nejakého problému. Zadajte ho ako tému hackathonu, oslovte komunitu vývojárov, nech sa pokúsia problém rozlúsknuť.

Hackathony na Slovensku

Hackathony v Českej republike

Čo Ty na to?