Ako môže Facebook zvýšiť predaj vašich produktov?

Andrej Probst, 19. jún 2015, Inovácie, čítalo 2068 ľudí

Sociálne siete využíva väčšina internetovej populácie v Českej republike i Slovenskej republike. Najviac užívateľov je na Facebooku, potom vedie LinkedIn, Google+, Twitter a ďalší. A počty užívateľov sociálnych sietí stále rastú. Ako využiť potenciál, ktorý sa v sociálnych sieťach skrýva?

Je zrejmé, že väčšina užívateľov sociálnych sietí sú mladí ľudia. A tí sa radi hrajú. Preto si popíšeme koncept jednej hry na Facebooku, ktorá bude mať za cieľ pomôcť fiktívnej firme ABC, ktorá hru usporiada:

  • zvýšiť počet fanúšikov na Facebookovej stránke,
  • zvýšiť povedomie o značke,
  • zvýšiť predajnosť produktov.

Základný princíp hry

Máme firmu ABC, ktorá predáva produkt Produkt. Firma ABC má na Facebooku zriadenú fanúšikovskú stránku, ktorú používa na komunikáciu so svojimi klientami i potencionálnymi klientami. Firma ABC má malý počet fanúšikov, rada by ho zvýšila a rada by docielila väčšie povedomie o Produkte a vyššie predaje tohto produktu.

Firma ABC vytvorí súťaž, ktorá bude prebiehať dva pracovné týždne, čiže 10 pracovných dní plus jedenásty špeciálny deň. Bude presne 10 hracích kôl, každý deň jedno hracie kolo. Každé ráno o 8:00 firma ABC na svojej Facebookovej stránke spustí súťaž uverejnením krátkeho oznamu, že súťažné kolo začalo a vyzve ľudí, aby sa zapojili. Hráči následne do komentára k spúšťaciemu oznamu vpíšu svoj tip, koľko ľudí sa zúčastní súťaže v nasledujúcom hracom kole. Počítajú sa tipy vložené v rozmedzí od 8:00 do 21:00. Je dobré obmedziť počet tipov na jedného hráča povedzme na prvé 2.

Príklad, súťaž začne v pondelok, v pondelok hráči píšu tipy, koľko ľudí bude hrať v utorok. Výnimku tvorí len posledný desiaty deň, kedy hráči zadajú štandardne svoj tip pre jedenásty hrací deň, ale v jedenástom hracom dni sa už len zapájajú do hry bez tipu tak, aby svojim vstupom do hry sa viac priblížili k svojmu tipu zadanému desiaty deň.

Kto vyhrá?

Po skončení hracieho kola sa spočíta, koľko ľudí sa v daný deň zúčastnilo hry. Vyhráva ten hráč, ktorého tip z predchádzajúceho hracieho dňa je najbližšie k počtu zúčastnených v aktuálnom dni. Ak je hráčov s rovnakým výherným tipom viac, vyhráva ten, ktorého tip bol zapísaný ako prvý.

Tento systém hry nepodlieha lotériovému zákonu. Hráčske tipy sú transparentné, každý ich môže vidieť, spočítať, každý má všetky informácie o hre a vie určiť víťaza. Firma ABC nemusí na konci hry zdôvodňovať a vysvetľovať, kto vyhral a prečo.

Aká je výhra?

Každé hracie kolo má určenú maximálnu možnú výhru, ktorú je možné získať. Prvý deň je to 1 000 Kč, druhý 2 000 Kč,... posledný desiaty deň je to 10 000 Kč. Stupňovanie výhry je zámerné, aby aj samotná hra gradovala a aby motivovala hráčov zapájať sa každý deň do hry.

Ako zvýšime počet Facebook fanúšikov?

Aby firma ABC zvýšila počet svojich fanúšikov, výhru vypočíta podľa počtu nových fanúšikov, ktorý pribudli počas hracieho kola. Príklad pre jeden hrací deň:

  • Na začiatku dňa mala Facebooková stránka firmy ABC 3000 fanúšikov. Firma ABC si dala za cieľ získať v jednom kole 300 nových fanúšikov. Ak na konci hracieho kola pribudne aspoň 300 fanúšikov, bude vyplatená maximálna výhra. Ak pribudne len 150 fanúšikov, výhra bude polovičná.

Hráči budú takto motivovaní získavať nových fanúšikov pre firmu ABC. Ak by sa stalo, že fanúšikov pribudne až príliš veľa, maximálna výhra chráni pred zruinovaním firmy ABC.

Ako zvýšime predajnosť Produktu?

Firma ABC výhru zdvojnásobí, ak výherca doloží, že maximálne mesiac pred spustením hry si kúpil Produkt. Takto firma motivuje k zvyšovaniu predajnosti svojho Produktu. Denne tak môže vyplatiť výhercom až dvojnásobnú zvolenú maximálnu čiastku na výhru. Za prvý deň je to 2 000 Kč, za druhý 4 000 Kč,... za posledný deň 20 000 Kč. Dohromady sú maximálne náklady na výhry 110 000 Kč.

Čo bude firma ABC počas súťaže robiť?

Firma ABC bude samozrejme dohliadať na súťaž a vyhodnocovať ju. Okrem toho však využije potenciál toho, že na jej Facebook stránku bude chodiť veľa ľudí, ktorí si chcú zahrať a na svojej stránke bude denne uverejňovať ďalšie marketingové správy napríklad o novo chystanom Produkte 2, o výhodách Produktu, o jeho rozšíreniach a podobne.

Skúsi niekto podobnú súťaž zorganizovať na sociálnych sieťach?

Čo Ty na to?