Prečo sa na Českej pošte dalo doteraz platiť len kartami Poštovní spořitelny a ČSOB

Andrej Probst, 13. október 2015, Bankovníctvo, čítalo 2526 ľudí

Ak potrebujete za niečo na pobočke Českej pošty zaplatiť, tak máte dve základné možnosti. Buď zaplatíte v hotovosti alebo kartou. Ak si zvolíte kartu, tak musíte byť klientom Poštovní spořitelny alebo ČSOB banky. S ostatnými kartami na pošte žiaľ nepochodíte. To sa našťastie mení. Pošta už na vybraných pobočkách umožňuje platiť akýmikoľvek platobnými kartami a časom túto možnosť rozšíri na celú poštovú sieť.

My si teraz ukážeme, prečo sa na pošte už od začiatku nedalo platiť všetkými platobnými kartami, keď v každom aj tom najmenšom obchode to ide.

Platba platobnou kartou, či už debetnou alebo kreditnou, je relatívne komplexná záležitosť. Aby sme odhalili príčinu preferovania ČSOB finančnej skupiny na Českej pošte, pozrieme sa na všetky možné druhy poplatkov, ktoré sú s kartou spojené. Jeden z nich je kľúčom pre vyriešenie našej záhady. Predstavíme teraz postupne jednotlivé poplatky.

Poplatky kartou

Poplatok za kartu

Banka, ktorá vydáva karty svojim klientom (ďalej budeme nazývať ako vydavateľská banka alebo tiež issuing bank), vyberá pravidelne raz mesačne poplatok za kartu. Často je to okolo 50 korún, za vybraných podmienok je tento poplatok odpustený. Čiže klient ani kartu nemusí používať, za to, že ju vlastní, musí mesačne platiť svojej banke. Ak sa rozhodnete, že si kartu zadovážite, tak ju musíte používať, inak sa vám nevyplatí.

Transakčný poplatok

Obchodník, ktorý používa platobný terminál od svojej banky (ďalej budeme nazývať ako spracovateľská banka alebo aj acquiring bank), platí transakčný poplatok za každú platbu, ktorá sa uskutoční na platobnom termináli. To znamená, že ak zákazník zaplatil kartou za tovar povedzme 1 000 korún, časť z tejto sumy musí obchodník odviesť spracovateľskej banke. Ak by klient platil v hotovosti, tak obchodníkovi zostane celá suma. V praxi obchodníci nastavujú cenu tak, aby pokryla aj transakčný poplatok.

Medzibankový poplatok

Spracovateľská banka (banka obchodníka) platí medzibankový poplatok (multilateral interchange fee) vydavateľskej banke (banke klienta, ktorá vydala kartu) za každú platbu kartou. Poplatkom sa kryjú náklady na realizáciu platby a na riziká spojené s platbou kartou. Tento poplatok určujú banky spolu s kartovými asociáciami ako sú napríklad Visa a MasterCard. Poplatky sú verejné a rovnaké pre všetky banky. Nájdete ich tu:

Spracovateľské banky volia transakčné poplatky obchodníkom tak, aby zahrňovali aj medzibankový poplatok.

Medzibankový poplatok sa určuje zvyčajne percentuálne z výšky platby kreditnou kartou. Pri debetných kartách sa často medzibankový poplatok určuje ako fixná čiastka.

Poplatky kartovým asociáciám

Banky (spracovateľské i vydavateľské) platia kartovým asociáciám poplatok za každú kartovú transakciu za to, že využívajú ich štandardy na vydávanie kariet a spracovanie platieb kartou.

Situácia na Českej pošte

Česká pošta využíva ČSOB banku ako svoju spracovateľskú banku. Ak na pošte platí kartou klient ČSOB, potom vydavateľská banka je tiež ČSOB. Takto nie je potrebné platiť medzibankový poplatok. Čo má dopad aj na transakčný poplatok, ktorý musí platiť pošta svojej spracovateľskej banke. Platba kartou klientom ČSOB je lacnejšia ako platba kartou klientom inej finančnej inštitúcie.

Poplatky kartou

Na pošte prebieha veľa platieb s nízkou nominálnou hodnotou. Pri platne debetnou kartou od inej banky ako ČSOB by bol medzibankový poplatok relatívne vysoký. Preto sa pošta rozhodla, že iné karty akceptovať nebude.

Európska únia zastropuje medzibankové poplatky

Od 9. 12. 2015 budú v Európskej únii medzibankové poplatky ohraničené zhora tak, že pri debetných kartách nebude môcť poplatok prekročiť 0,2 %, pri kreditných 0,3 % z výšky platby kartou. Ak zoberieme do úvahy, že v súčasnosti sa medzibankový poplatok pohybuje okolo 1,2 %, tak ide o významné zníženie poplatok pri použití platobnej karty.

Znížením medzibankového poplatku sa zníži aj transakčný poplatok, ktorý platí obchodník. Viac obchodníkov si bude môcť zaviesť platobné terminály a poskytovať platby kartou. Pre Českú poštu to znamená, že sa jej začne oplatiť prijímať karty aj od iných bánk ako ČSOB.

Čo Ty na to?