KB Hackathon 2017 FinTech – 1/3

Andrej Probst, 29. marec 2017, Bankovníctvo, čítalo 3254 ľudí

Komerční banka spolu so StartupYardom zorganizovali na konci marca 2017 v Prahe KB Hackathon na tému FinTech. Cieľom bolo navrhnúť, popísať, naprogramovať novú finančnú službu budúcnosti. Zúčastnilo sa 11 teamov a my si ich postupne predstavíme. V tomto článku sú prvé tri nápady Winwin, Purple a PayStory.

Winwin (crowdfunding)

Winwin
 • Vízia – poskytovať finančné prostriedky klientom banky, ktorí ich potrebujú a nedosiahnu na bankovú pôžičku.
 • Problém – existuje množina klientov banky, ktorí sa nekvalifikovali u nej na bankovú pôžičku, ale stále môžu byť akceptovateľnými inými klientami tej istej banky.
 • Riešenie – vytvorenie platformy (webová a mobilná aplikácia pre klientov KB), ktorá prepojí tých, čo si chcú požičať a banka im nechce požičať a investormi, s tými, ktorí majú voľné finančné zdroje. Dlžník na platforme zvolí koľko peňazí si chce požičať, na ako dlho a za aký úrok. Investor si vyberá, komu a koľko peňazí požičia. Ponuky sa spárujú a zrealizujú. Scoring klienta bude obohatený o informácie z internetu a sociálnych sietí.
 • Využitie dát – počet zamietnutých pôžičiek a počet klientov, ktorí majú voľné finančné prostriedky, ktoré dokážu hneď investovať.
 • Business model – existovali by dva poplatky. Poplatok za každú pôžičku a poplatok za vedenie úverového účtu.
 • Záver - Takéto riešenie aktuálne v ČR existuje a je to Zonky.cz, ktoré je pre všetkých.

Purple

Purple
 • Vízia – banky nemajú byť len inštitúciou na peniaze, ale aj partnerom a miestom pre networking. Purple chce byť B2P (business to partners) komunikačným štandardom medzi bankou a svojimi klientami.
 • Problém – klienti komunikujú s bankou rôznymi komunikačnými kanálmi. Komunikácia z jedného kanála nie je dostupná pre ostatné kanály. Rutinné problémy klientov nie sú odbavované automaticky. Klienti musia urgovať banku niekoľko krát, nedostávajú včas adekvátnu reakciu. Chýba história komunikácie s klientom.
 • Riešenie – vytvorenie komunikačnej platformy Purple (webová a mobilná aplikácia pre klientov KB), cez ktorú budú komunikovať pracovníci banky so svojimi klientami. V nástroji bude všetka komunikácia medzi klientom a všetkými úradníkmi, ktorí sa podieľali na riešení klientskeho problému. Rutinné problémy by mali byť obsluhované automatickými procesmi. Vizualizácia komunikácie je formou chatu, kde klient chatuje s pracovníkmi banky. Purple umožňuje okrem komunikácie aj zdieľanie dokumentov a ich podpisovanie klientom. V Purple môže prebehnúť kompletne celý obchodný proces od ponuky hypotéky, vyriešenie všetkých potrebných podkladov, až po schválenie hypotéky a poskytnutie hypotekárneho účtu klientovi.
 • Business model – banka by brala malý poplatok za používanie Purple. Banka ušetrí náklady vďaka efektívnej komunikácie.
 • Záver – o efektívnu komunikáciu medzi firmou a klientami sa snaží aj startup Chatler, ktorý vytvára poloautomatický chatovací nástroj.

PayStory

PayStory
 • Vízia – vedieť všetko potrebné o každom pohybe financií. Poznať príbeh za každou platbou.
 • Problém – banka poskytuje klientom len stručné technické informácie o platbe: koľko peňazí sa presunulo odkiaľ kam, niekoľko číselných symbolov a krátky textový popis. Chýba kontext, bližšie informácie o mieste platby, presný popis účelu...
 • Riešenie – rozšírenie smartbankingu (internetbankingu) o získavanie podrobnejších informácií o zrealizovanej finančnej transakcii z emailu, ktorý obsahuje faktúru. Pridajú sa podrobnejšie údaje do transakčnej histórie klienta. Po identifikácii obchodníka a identifikátoru platby je možné cez API od obchodníkov získavať ďalšie údaje ako záručný list, návod, presný popis produktu... Mobilná aplikácia môže zaznamenať čas a presné miesto platby. Potrebné je zabezpečiť prístup mobilnej appky k emailom a mať vytvorený šikovný párovací mechanizmus, ktorý ku platbe dohľadá ten správny email.
 • Business model – nielen klient ale aj banka získa presnejšie informácie o nákupe klienta. Bude môcť hneď ponúknuť svoje finančné produkty, typicky poistenie. Banka tak bude profitovať z predaja svojich produktov, samotná služba môže byť zdarma.
 • Záver – tento nápad najviac zaujal porotu a PayStory sa tak stalo víťazom KB Hackathonu. Zavádzajú sa elektronické účtenky. Zaujímavé by mohlo byť napojenie týchto účteniek do transakčnej histórie a z nej získavania bližších informácií o nákupe.

Čo Ty na to?