KB Hackathon 2017 FinTech – 3/3

Andrej Probst, 31. marec 2017, Bankovníctvo, čítalo 2961 ľudí

Komerční banka spolu so StartupYardom zorganizovali na konci marca 2017 v Prahe KB Hackathon na tému FinTech. Cieľom bolo navrhnúť, popísať, naprogramovať novú finančnú službu budúcnosti. Zúčastnilo sa 11 teamov. Predstavujeme posledné štyri nápady Spree, Settle up, Artificial Personal Advisor a VR.

Shopping Spree

Shopping Spree
 • Vízia – viac verných klientov.
 • Problém – banka chce zvýšiť vernosť svojich klientov, aby čo najviac využívali jej produkty.
 • Riešenie – vernostná mobilná aplikácia, ktorú budú klienti využívať pri nákupoch. Banka bude organizovať pre svojich klientov hry, kde výherca získa nejakú hodnotnú cenu. Čo má prilákať ďalších a ďalších klientov. Shopping Spree – teda Nákupná horúčka, má byť lákavejšia ako napríklad Dni Marianne, ktoré sa organizujú len dva krát do roka, využívajú papierové vouchre, neosobné odmeny. Shopping Spree je digitálny, prebiehať môže viac menej neustále, odmeny sú zosobnené.
  Hra prebieha tak, že sa vyhlásia podmienky na splnenie súťažného zadania. To môže byť napríklad nákup v nejakej cene platobnou kartou od banky, alebo nákup na nejakom konkrétnom mieste (vyvolá sa Nákupná horúčka). Kto prvý splní podmienku, ten vyhráva. Cena je pre každého klienta individuálna, určuje ju systém na základe predchádzajúcich nákupov klienta.
 • Business model – okrem získania a udržania klientov je možné s obchodníkmi dohodnúť maržu pre banku, ktorá im cez hru naženie množstvo zákazníkov na konkrétne miesto a čas.
 • Záver – Shopping Spree využíva gamifikáciu na zaujatie a udržanie klientov. Vychádza z myšlienky hry Pokémon Go.

Settle up

Settle up
 • Vízia – zdieľanie nákladov medzi kamarátmi. Kamaráti hrávajú pravidelne futbal a večeru. Za prenájom telocvične a za večeru platí vždy niekto iný. Aplikácia urobí rozúčtovanie, kto má komu koľko zaplatiť.
 • Problém – užívatelia majú slabú disciplínu v platení a vyrovnávaní dlhov. Radi by aj zaplatili, obávajú sa však, že platbu nezrealizujú správne. Napríklad urobia preklep v platobnom príkaze.
 • Riešenie – integrácia platobného nástroja rovno do mobilnej aplikácie Settle up, kde by užívateľ uhradil svoj dlh stlačením jedného tlačidla.
 • Business model – banka by si brala poplatok za každú zrealizovanú platbu.
 • Záver – Settle up existuje už niekoľko rokov. Je to mobilná appka, ktorá potrebuje, aby banky začali ponúkať mobilné platobné tlačidlo.

Artificial Personal Advisor

Artificial Personal Advisor
 • Vízia – odporúčať vhodné finančné i nefinančné produkty klientom na základe transakčnej histórie a stanovených cieľoch. Odlákať tak klientov od nebankových poradenských spoločností späť do banky.
 • Problém – banka by rada zvýšila predaj svojich finančných produktov ale aj nefinančných produktov od partnerov, ale nevie, komu aké produkty ponúkať.
 • Riešenie – vytvorenie automatického odporúčacieho systému, ktorý bude na základe chovania klienta z transakčnej histórie a na základe klientom definovaných cieľov ponúkať klientom ďalšie finančné i nefinančné produkty.
 • Business model – banka získa maržu z predaja produktov.
 • Záver – Ide o častý nápad pre finančné inštitúcie. Banky sa viac či menej snažia o crosselling upselling a spoluprácu s tretími stranami.

VR the best

VR the best
 • Vízia – využitie virtuálnej reality v bankovníctve, kde by klient obsluhoval svoje financie vo virtuálnej pobočke.
 • Trend – počet prístrojov ponúkajúcich virtuálnu realitu je stále viac a viac. Je len otázkou času, kedy sa virtuálne realita stane každodennou súčasťou. VR sa na to pripravuje a implementovalo virtuálnu pobočku.
 • Riešenie – virtualizácia kamennej pobočky do virtuálneho priestoru, kde klient obsluhuje svoje financie a dokáže sa aj radiť s virtuálnym bankovým úradníkom.
 • Záver – Išlo skôr o demonštráciu, kam sa virtuálna realita dnes dostala. VR ešte musí prejsť kus cesty, aby sa naozaj stala masovo rozšíriteľnou.

Čo Ty na to?