Banka ako sprostredkovateľ peer to peer pôžičiek – Zonky.cz

Andrej Probst, 26. jún 2015, Bankovníctvo, čítalo 4614 ľudí
Zonky.cz

V júni 2015 pribudli v Českej republike dve nové platformy pre poskytovanie peer 2 peer pôžičiek (peer to peer lending). Prvá z nich je Benefi.cz a druhá Zonky.cz. Zastavme sa pri druhej z nich, za ktorou v roli sprostredkovateľa stojí PPF Banka, ktorá sama poskytuje tradičné bankové pôžičky. Zamyslíme sa nad tým, akú motiváciu má banka pustiť sa do P2P služby, keď už danú službu – poskytovanie pôžičiek – poskytuje priamo.

PPF Banka v P2P investovaní a požičiavaní vystupuje primárne v roli sprostredkovateľa. Vytvorila platformu pre poskytovanie P2P pôžičiek, prevádzkuje ju a berie províziu z každej realizovanej transakcie. Ak banka prejaví záujem, môže sa do systému zapojiť aj ako investor, ak chce zhodnotiť svoje úspory alebo ako dlžník, ak si chce od ľudí peniaze požičať za výhodnejší úrok. Zo začiatku to pre banku zaujímavé veľmi nebude kvôli malým objemom. Časom, keď si ľudia zvyknú na tento nový spôsob požičiavania a objemy vzrastú, môže byť aj pre finančné inštitúcie zaujímavé vstúpiť do hry ako jeden člen masy.

Popíšme si teraz stručne, aké výhody má banka vo všeobecnosti oproti nebankovým subjektom na vykonávanie roli sprostredkovateľa P2P platformy poskytovania pôžičiek. Pozrieme sa aj na nevýhody, ktoré sú s tým spojené.

Aké výhody má banka v roli sprostredkovateľa P2P pôžičiek?

Banka v rámci poskytovania finančných služieb svojim klientom nazbierala o klientoch veľké množstvo informácií (aj historických informácií) a na základe nich už má určenú bonitu klienta minimálne kvôli tomu, aby vedela, či danému klientovi môže poskytnúť klasickú bankovú pôžičku. Tieto isté informácie môže hneď využiť pre začlenenie dlžníka a jeho pôžičky do P2P systému. Nebankový sprostredkovateľ obdobné informácie nemá a musí ich niekde prácne získať alebo nazbierať.

Banka má pre účely poskytovania pôžičiek vytvorený aparát na vedenie, správu a vymáhanie pôžičiek. Má ľudí, má vytvorené procesy, postupy. Nebankový sprostredkovateľ by obdobný aparát musel vybudovať, alebo nesplatené pôžičky odpredať firme na vymáhanie pohľadávok.

Banka má prístupy k bankovým a nebankovým registrom, odkiaľ získava cenné informácie o finančnom stave klienta. Nebankový sprostredkovateľ bude zrejme tieto informácie potrebovať tiež a bude sa musieť na rôzne registre tiež napojiť.

Majú P2P aj nevýhody pre banku v roli sprostredkovateľa?

Hneď prvá vec, čo nás zrejme napadne, je kanibalizácia vlastných štandardných bankových pôžičiek. Tým, že banka začne poskytovať P2P pôžičky, tak časť klientov stratí záujem o štandardné pôžičky. V praxi sa tak však nedeje z jednoduchého dôvodu, P2P pôžičky je na Slovensku a v Čechách možné využiť už niekoľko rokov, poskytujú ich nebankové subjekty. Ak tak niekto z klientov má záujem o P2P financovanie, tak ho zrejme už využil.

Ďalším možným rizikom je reputačné riziko. Ak banka nezvládne úspešne prevádzkovať P2P platformu financovania, môžu klienti získať pocit, že banka nie je schopná zvládať ani štandardné pôžičky, ktoré sú pre banku predsa len náročnejšie, ako len prevádzkovať P2P platformu. A klienti odídu ku konkurencii, ktorej viac dôverujú. Ak sa banka pustí do role sprostredkovateľa P2P financovania a spojí ho so svojím menom, musí investovať adekvátny čas a energiu do rozvoja, správy, propagácie tohto riešenia.

Prečo práve PPF banka?

PPF banka patrí do skupiny Homecredit, ktorej hlavnou činnosťou je poskytovanie pôžičiek. A to nie len v Českej republike, ale aj v zahraničí, prevažne v Ázii. V týchto krajinách P2P pôžičky majú rastúci trend a sú výrazným konkurentom voči klasickým pôžičkám. Homecredit sa musí s touto hrozbou popasovať. Napríklad aj tak, že sama začne ponúkať P2P pôžičky. Naučí sa ich ponúkať klientom v Českej republike a potom koncept prenesie do ďalších krajín.

Ako sa ostatné banky postavia k P2P financovaniu?

V dnešnej dobe je stále viac a viac nebankových subjektov, ktoré ponúkajú nové formy finančných služieb, ktoré konkurujú tradičným bankovým službám. P2P pôžičky sú alternatívou k štandardným bankovým pôžičkám. Klient, ktorý potrebuje peniaze zhodnotiť alebo si požičať, sa tak rozhoduje, čie služby využije. Ak si vyberie nebankový subjekt, tak uberá z trhového koláča bánk, ktorým následne klesá zisk.

Dnes nie je ešte veľa nebankových subjektov poskytujúcich nové finančné služby a tie ešte nie sú masovo rozšírené. Majú však tendenciu rásť a banky sa k tomu musia nejak postaviť. Môžu trend ignorovať a poskytovať ďalej tradičné bankové finančné služby. Alebo sa môžu samé zapojiť do hry, ako to urobila PPF Banka cez Zonky.cz, začať poskytovať nové finančné služby, získať z nich skúsenosť a profitovať v budúcnosti, keď sa nové bankové služby viac rozšíria medzi verejnosťou.

Prevýšia niekedy v budúcnosti P2P pôžičky štandardné bankové pôžičky?

Čo Ty na to?

Čo na to ostatní?

Stela, 27. november 2018 21:31:02

Se Zonky mám výborné zkušenosti ať už jako investor, tak i jako věřitel. Rychlé, pohodlně od PC, výborná nabídka. Není co dodat

Banking Online, 17. september 2015 09:17:18

Asi ne, ale své místo na trhu si najdou i v ČR, stejně jako se to stalo v UK nebo v USA.