Inovačné nápady od zamestnancov

Andrej Probst, 21. júl 2015, Inovácie, čítalo 2965 ľudí

Nechávate svojich zamestnancov, aby prichádzali s nápadmi, ako zlepšiť, posunúť, zefektívniť vaše podnikateľské aktivity alebo interné procesy? Alebo aby prišli s úplne novými podnetmi na rozšírenie vašich produktov a služieb? Predpokladáme, že odpoveď bude vo väčšine prípadov kladná. Záleží už len na úrovni formálnosti procesu, ktorý sa stará o zber, triedenie a výber nápadov/inovácií, ktoré sa budú realizovať. Niekde je to voľne ponechané na zamestnancoch, aby kedykoľvek sami od seba prišli s novým nápadom a presadili jeho realizáciu. Inde využívajú podporné procesy a nástroje, ktoré evidujú, spracúvajú a vyberajú nápady.

Existuje niekoľko podporných online nástrojov, ktoré pomáhajú firmám vydolovať spomedzi zamestnancov nápady, ktoré posunú firmu vpred. Ukážeme si niekoľko princípov a mechanizmov, ktoré tieto nástroje využívajú a mohli by byť použiteľné aj vo vašej firme. Upozorníme aj na nedostatky, ktoré sa môžu vyskytnúť pri nesprávnom použití týchto nástrojov.

Prečo hľadať inovácie u zamestnancov?

Dôvodov je niekoľko:

 • Zo svojich dennodenných pracovných povinností najlepšie vedia, ako jednotlivé časti firmy fungujú, kde sú problémy, kde sú príležitosti.
 • Zamestnanci budú viac motivovaní pracovať na nápade, s ktorým sami prišli, ako keď majú pracovať na prikázaných úlohách.

Zber nápadov

Každý zamestnanec by mal mať možnosť:

 • popísať a zverejniť v rámci firmy svoj nápad,
 • mať prístup k nápadom od ostatných,
 • komentovať nápady ostatných,
 • hodnotiť nápady ostatných.

Každý nápad by mal obsahovať minimálne:

 • Popis, čo nápad mení a ako.
 • Orientačne náročnosť nápadu na realizáciu a dopady realizácie do ostatných častí firmy.
 • Prínos pre koncového užívateľa nápadu.
 • Prínos pre firmu.

Nástroje pre správu inovácií sa často podobajú na malú sociálnu sieť, v ktorej sú registrovaní zamestnanci firmy, majú svoje profily, publikujú nové nápady, píšu komentáre k nápadom od druhých autorov, hodnotia nápady...

Pri zbere nápadov od zamestnancov je potrebné preklenúť jeden základný problém a to ten, prečo by zamestnanci mali svoj nápad prezradiť svojmu zamestnávateľovi. Čo to zamestnancom prinesie? Prenechávame na zamestnávateľovi, aby našiel spôsob, ako motivovať zamestnancov k tomu, aby zdieľali s ostatnými svoje nápady.

Kvasenie nápadov

Prvotnému uverejneniu nápadu by nič nemalo brániť, nemali by existovať žiadne obmedzenia, čo sa smie a čo nie. Je ponechaná voľnosť, aby zazneli aj divoké nápady. Nasledovať však musí fáza kvasenia a zrenia nápadov. Dôvodov je niekoľko:

 • Nápady sa môžu opakovať. Eliminujú sa duplikáty.
 • Niektoré nápady už môžu byť realizované inými zamestnancami, len autor nápadu o tom nemal informáciu, čo sa často stáva vo veľkých firmách, kde je veľa zamestnancov. Takéto nápady sa tiež vyradia.
 • Niektoré nápady nemusia byť v súlade s právom alebo pravidlami bezpečnosti. Potrebné je nápad upraviť, alebo vyradiť.

Odporúčame pre túto časť dopredu zvoliť expertov, ktorý budú nápady posudzovať podľa svojej odbornosti a budú autorov usmerňovať, aby svoje nápady príslušne upravili.

V tejto fáze je vhodné umožniť zamestnancom, aby sa mohli pridávať k jednotlivým nápadom a vytvárali tak teamy, ktoré budú nápad ďalej presadzovať a v konečnom dôsledku, ak ich nápad vyhrá, tak aj realizovať.

Výber nápadov pre realizáciu

Výber tých správnych nápadov je veľká výzva pre firmu. Existuje niekoľko mechanizmov, ktoré je možné rôzne kombinovať. Zvyčajne sa vytvorí niekoľko hodnotiacich kôl, do každého kola postúpi menej a menej nápadov, až z posledného kola vyjdú adepti na realizáciu. Tu je niekoľko možností, ako vyberať nápady:

 • Zamestnanci môžu každému nápadu prideliť kladný alebo záporný hlas podľa toho, či podľa nich nápad stojí za realizáciu alebo nie. Postúpia tie nápady, ktoré majú najviac kladných hlasov po odrátaní záporných hlasov.
 • Dopredu určení experti vyberú tie nápady, ktoré sú podľa nich zaujímavé. Je to obdoba predchádzajúceho popisu s tým rozdielom, že tu máme akoby odbornú porotu.
 • Použije sa párové hlasovanie, kde sa zamestnancovi ukazujú dvojice nápadov a zamestnanec ukáže na ten nápad, ktorý je podľa neho lepší. Takto musí zamestnanec ohodnotiť všetky možné dvojice, ktoré sa dajú zostaviť. Nevýhodou tohto spôsobu je to, že zamestnanci musia poznať celkom dobre nápady, aby ich vedeli čo najobjektívnejšie porovnávať. Ak to však urobia, výsledkom bude relatívne objektívne hodnotenie, ktoré sa snaží zabrániť autorovi presadzovať len svoje nápady. Vyberú sa nápady, ktoré vyhrali najviac párových súbojov.
 • Využijú sa praktiky obchodovania s akciami na trhu. Každý zamestnanec dostane virtuálne peniaze, za ktoré môže nakupovať virtuálne akcie nápadov. Vyhrajú nápady, ktoré na trhu získajú najvyššiu hodnotu. Zamestnanci by mali byť motivovaní svoje investície čo najviac zhodnotiť, aby investovali do nápadu, ktorý podľa nich vyhrá, hoci mu nemusia fandiť. Zamestnanci s najhodnotnejším portfóliom dostanú povedzme nejaké vecné ceny. Takto sa dá dosiahnuť relatívne objektívne hlasovanie. Treba si však dať pozor na nekalé praktiky na trhu. Stáva sa, že sa dva nápady spoja, kedy sa jeden obetuje pre druhý, aby porazili tretí nápad, ktorý môže byť najzaujímavejší.
 • Investori/Sponzori, ktorí držia rozpočet, rozhodnú o tom, kam svoje prostriedky vložia a ktoré nápady plnia ich obchodné ciele. Forma výberu môže byť pitch, kde autori krátko, stručne a výstižne predstavia svoj nápad a snažia sa investora zaujať.

Realizácia nápadu

Na konci celého procesu môžeme mať vybraný jeden, dva, tri... nápady, ktoré je firma v danom čase ochotná realizovať. Môže sa stať, že sa nevyberie žiaden nápad. Proces je možné opakovať stále dokola. Na čo je dobré dopredu pamätať:

 • Potrebné je mať v zálohe zdroje (finančné, ľudské...), ktoré budú nápad realizovať. Aby sa nestalo, že budete mať perfektný proces výberu nápadu a nakoniec sa ukáže, že nie sú zdroje na jeho realizáciu.
 • Ideálne je ponechať team, ktorý s nápadom prišiel a presadzoval ho, aby ho aj realizoval.

Zhrnutie

Na internete nájdete niekoľko online nástrojov, ktoré ponúkajú rôznu úroveň správy nápadov a inovácií. Len jeden príklad, s ktorým má autor pozitívnu skúsenosť: Spigit. Nezabudnite, že je to len nástroj, záleží len na vás, či nástroj správne použijete.

Ako zamestnanci vo vašej firme prichádzajú s nápadmi a inováciami? Ktoré nástroje na podporu idea managementu používate?

Ak sa ti tento článok páči, môžeš ho zdielať tu:

Čítaj ďalej...

Čo Ty na to?