GE Money vynovila videobankára

Andrej Probst, 9. november 2015, Bankovníctvo, čítalo 1549 ľudí

GE Money Česká republika v týchto dňoch spustila novú verziu videobankára od českej firmy iCord, kedy sa klient spojí s pracovníkom banky cez internet a môžu sa navzájom nie len počuť ale aj vidieť. Klient pobočkového pracovníka uvidí vždy, sám si zvolí, či chce, aby aj jeho videl pracovník banky. Celá videokomunikácia prebieha priamo v internetovom prehliadači, treba mať zapnutý mikrofón a reproduktory a povoliť použitie webkamery.

Cez videobankára je zatiaľ možné sa len informovať na všeobecné informácie o produktoch a službách banky. Klient sa môže čiastočne identifikovať ako v prípade komunikácie cez telefón. Úplná identifikácia klienta pre účely založenia zmluvy zatiaľ nie je v GE Money možná.

Videobankár GE Money od českej firmy iCord

GE Money bank na svojich webových produktových stránkach ponúka možnosť spojiť sa s bankárom – fyzickou osobou online cez internet, keď klient potrebuje poradiť, poprípade dodatočné informácie k produktu. Na výber má tri možnosti: video hovor, hlasový hovor alebo textový chat.

GE Money Videobankár

Video hovor, kedy klient vidí pracovníka banky, je možné spustiť v čase od 7:00 do 20:00. Klient nemusí chodiť do pobočky, nemusí do banky volať. Stačí sedieť doma alebo v práci a cez internet komunikovať s bankou.

GE Money Videobankár

Po spustení video hovoru je potrebné, aby klient povolil použitie mikrofónu a webkamery. Užívateľ má vždy možnosť počas hovoru mikrofón aj kameru vypnúť. Bez úvodného povolenia v adresnom riadku sa videohovor nespustí.

GE Money Videobankár

Počas video hovoru je spustený aj chat, ak by komunikácia hlasom alebo videom nefungovala optimálne. Aby komunikácia prebiehala plynule, je potrebné mať dobré a plynulé pripojenie na internet.

GE Money Videobankár

Úplná identifikácia klienta pre videobankára

GE Money zatiaľ nevyužíva úplnú identifikáciu klienta cez video bankára. Ak bude chcieť cez tento nový komunikačný kanál predávať svoje produkty, alebo meniť upravovať stávajúce produkty, bude potrebovať splniť minimálne tri podmienky:

  1. Klient musí byť plne identifikovaný. Útočník nesmie predstierať identitu klienta a získavať osobné a citlivé údaje o klientovi z banky. Úplná identifikácia sa dá dosiahnuť viacerými spôsobmi. Jedným z nich je napríklad spustenie videobankára z internetového bankovníctva, kde sa klient už identifikoval.
  2. Videobankár musí byť riadne identifikovateľný pre klienta. Klient musí dôverovať kanálu, cez ktorý s bankou komunikuje. V prípade GE Money vide hovor prebieha na stránka spoločnosti iCord. Klient nevie, kto je iCord. Z pohľadu bezpečnosti nejde o šťastné riešenie. Banka dáva príležitosť útočníkom, ktorý sa budú chcieť maskovať za identitu banky. Vytvoria falošné prostredie videobankára a v ňom budú od dôverčivého klienta získavať osobné a citlivé údaje. Odporúčanie pre banku je, previesť videobankára do domény banky.
  3. Po získaní plne identifikácie bude komunikačný kanál považovaný za bezpečný a budú môcť cez neho prebiehať citlivé a osobné údaje klienta, ktoré musia byť v zrozumiteľnej podobe len pre banku a klienta. Nie cez prostredníka, ako je to v prípade GE Money, cez poskytovateľa technológie firmu iCord.

Po splnení podmienok bude môcť banka komunikovať s klientom na rovnakej úrovni ako by klient sedel na pobočke banky. Klient nemusí chodiť na pobočku a s bankou môže komunikovať aj v čase mimo otváracích hodín pobočky.

Ktorá banka ako prvá umožní kúpu produktu online cez videobankára?

Videobankára používajú viaceré banky, okrem GE Money aj ERA, ktorá tiež využíva riešenie od iCord. Zatiaľ stále len v rovine informačnej. Komu sa podarí ako prvému dotiahnuť celý koncept videobankára do plnohodnotnej náhrady návštevy pobočky?

Čo Ty na to?