Easycoin predáva a kupuje bitcoiny za hotovosť v Geco predajniach

Andrej Probst, 4. máj 2016, Bankovníctvo, čítalo 3095 ľudí

Easycoin je služba prevádzkovaná firmou WBTCB na predaj a nákup bitcoinov po novom aj za hotovosť v 260 predajniach Geco po celej Českej republike ale i online. V Európe nenájdete žiadnu inú verejnú službu, ktorá by predávala bitcoiny za hotovosť. V Rakúsku nájdete firmu, ktorá kúpy od vás bitcoiny a vyplatí vás v hotovosti.

Martin Stránsky, jednateľ WBTCB, predstavil Easycoin na svojej prednáške v Paralelnom polise v utorok 3. 5. 2016 a odpovedal na zvedavé otázky publika.

Easycoin

Ako sa kupujú bitcoiny za hotovosť?

Easycoin ponúka dve možnosti kúpy bitcoinov v hotovosti. Prvým z nich je nákup na Bitcoinomate, ktorý pripomína bankomat. Nepoužívate kartu, vložíte bankovky do Bitcoinomatu, zadáte verejný kľúč bitcoinovej peňaženky a Easycoin vám bitcoiny pošle do vašej bitcoinovej peňaženky.

Druhá možnosť začína na webe Easycoinu, kde si klient vytvorí objednávku, koľko bitcoinov chce kúpiť a zadá bitcoinovú peňaženku, kam sa majú bitcoiny vložiť. Klient sumu uhradí v predajni Geco. Až následne sa bitcoiny presunú do klientovej bitcoinovej peňaženky.

Ako sa predávajú bitcoiny za hotovosť?

Klient vytvorí na stránkach Easycoinu objednávku. Objednávka v sebe obsahuje bitcoinovú adresu, kam klient presunie bitcoiny, ktoré chce predať. Na objednávke sa nachádza aj číslo platby s kontrolným PINom. Pomocou týchto údajov bude môcť klient vybrať hotovosť v Geco predajni.

Easycoin na Českej pošte a Sazka termináloch

Pred rokom pár dní fungovala služba Easycoin na 8 000 predajných miest Českej pošty a Sazka termináloch. Služba bola po pár dňoch vypovedaná, politici tomu urobili nepriaznivú reklamu zrejme zo strachu z neznámeho. Prešiel nejaká doba, je možné, že sa rokovania časom obnovia a Easycoin sa znovu objaví u ďalšieho väčšieho partnera.

Povinná osoba

V Európskej únii a samozrejme aj v Českej republike sa chystá zmena legislatívy týkajúcej sa práce s virtuálnymi menami, ktorá sa dotkne subjektov, ktoré pracujú s bitcoinami. Z týchto subjektov sa stanú takzvané povinné osoby, ktoré budú pod dozorom regulačných úradov, v tomto prípade národnej banky. Subjektom pribudnú povinnosti voči klientom. Budú ich musieť registrovať, identifikovať a autentifikovať na rovnakej úrovni ako banky.

Bude Easycoin poskytovať úroky z vkladov a úvery?

Nie. WBTCB nie je bankou ani úverovou spoločnosťou. Nemôže preto poskytovať úroky z vkladov ani úvery.

Prečo mať bitcoiny v Easycoine a nie doma v bitcoinovej peňaženke?

Firma WBTCB ponúka svojim klientom Bitcoin banking, kde majú klienti uložené bitcoinové peňaženky a z nich robia zmeny na hotovosť a prevody na iné bitcoinové peňaženky. Je na klientovi, aby si zvolil, či, koľko a ako dlho bude mať bitcoiny uložené u WBTCB alebo na svojej peňaženke doma. Easycoin mieri aj na menej skúsených užívateľov, ktorí sa nechcú starať o vlastnú peňaženku a všetku starosť a dôveru zveria WBTCB.

Prečo by mal klient dôverovať službe Easycoin?

Existuje viacero bitcoinových služieb, ktoré ponúkajú prácu s bitcoinami. Akú istotu má klient, že prevádzkovateľ bitcoinovej služby nezmizne so získanými bitcoinami od klientov? Easycoin je založená na dôvere voči jednateľovi Martinovi Stránskemu. Martin je verejne známa osoba, z verejných zdrojov je možné dohľadať o ňom množstvo informácií. Má dlhú pracovnú históriu, službu Easycoin a firmu WBTCB spája so svojím menom.

Na akých bezpečnostných princípoch je Easycoin postavený?

Firma WBTCB zatiaľ nezverejňuje, aké bezpečnostné princípy sú použité, aby bola celá služba Easycoin bezpečná voči akýmkoľvek fraudom. Môžeme očakávať, že v budúcnosti sa toto zmení, aby bola dôvera v službu Easycoin ešte viac posilnená.

Aké obraty robí Easycoin?

V minulom roku, kedy ešte nebola k dispozícii sieť Geco a teda predaj a nákup Bitcoinov prebiehali len online formou a cez Bitcoinomaty, sa zrealizovalo okolo 4 000 obchodov s obratom okolo 40 miliónov korún.

V tomto roku sa očakáva nárast obratu na 50 až 60 miliónov korún. Služba sa plánuje rozšíriť aj na Slovensko, čím by sa obrat zvýšil o ďalších 10 miliónov korún.

Plány do budúcna?

Easycoin by v tomto roku mala vstúpiť na slovenský trh. Plánuje sa rozšírenie do ďalších susedných krajín ako je Nemecko a Poľsko.

Zaujímavé môže byť vydávanie papierových bankoviek, kde je potrebné doriešiť bezpečnosť. Vedú sa úvahy nad platobnými kartami.

WBTCB zvažuje vytvorenie API.

Prečo zmenárne neponúkajú výmenu bitcoinov?

Zmenárne sa javia ako jasný kandidát na konkurenciu. Majú know how a infraštruktúru pre výmenu rôznych mien. Teoreticky by nemal byť veľký problém pridať k tradičným menám virtuálne meny. Z nejakého dôvodu sa tak nedeje. Môžeme sa domnievať, že zmenárne zatiaľ nevidia zaujímavý business prínos s virtuálnymi menami a taktiež nemajú znalosti digitálneho sveta virtuálnych mien. Easycoin stavilo na to, že v budúcnosti sa dopyt po virtuálnych menách výrazne zvýši a chce sa na tento moment pripraviť.

Akú budúcnosť má podľa vás bitcoin?

Čo Ty na to?