Čo sa dá vyčítať z dát od Liftaga 3

Andrej Probst, 23. december 2015, Inovácie, čítalo 1951 ľudí

Do tretice a naposledy sa pozrieme na otvorené dáta od agregátora taxíkov Liftaga, ktoré obsahujú objednávky taxíkov cestujúcimi v Prahe (Report 1, Report 2). Budeme sledovať polohu, kde cestujúci v Prahe do taxíku nastúpili v štyroch rôznych časových obdobiach. Najexponovanejším obdobím je prelom noci medzi 22:00 a 04:00. V tomto čase ľudia využívajú taxíky najviac. Potom nasledujú dve denné obdobia, kedy počet ciest taxíkov klesne, aby podvečer až večer počet jázd znovu stúpol.

Pri vytváraní heat map znovu použijeme Excelovský modul Power Map.

Časové okno od 22:00 do 04:00

Liftago Open data

Časové okno od 04:00 do 10:00

Liftago Open data

Časové okno od 10:00 do 16:00

Liftago Open data

Časové okno od 16:00 do 22:00

Liftago Open data

Na záver

Mapy prehľadne zobrazujú rozloženie nástupných miest taxíkov v čase počas celého dňa. Vidieť, v ktorých oblastiach ľudia najčastejšie nastupujú a podľa toho je možné optimálne umiestňovať stanovištia taxíkov.

Čo Ty na to?