Automatické vytváranie fotoalbumov s určením polohy fotografií

Andrej Probst, 27. júl 2015, Inovácie, čítalo 3189 ľudí

Väčšina z vás určite fotí či už na digitálny fotoaparát alebo dnes pomaly častejšie na chytrý telefón. S vysokou dostupnosťou digitálnej techniky, jednoduchosťou fotenia a bez potreby akéhokoľvek spotrebného materiálu (filmy) je dnes možné vytvoriť obrovské množstvo fotografií. A to už je problém spracovať, ak si chceme v budúcnosti prezerať, čo sme zažili, alebo ak sa chceme s druhými podeliť o svoje zážitky. Dnes existuje niekoľko riešení, ktoré sa snažia automaticky spracovať vami vytvorené fotografie a uložiť ich do prezentovateľnej podoby.

Ukážeme si jeden príklad, kde sa zameriame na určenie polohy fotografie, čo je jeden z kľúčových parametrov pre vytvorenie prezentovateľného fotopríbehu.

Určenie polohy fotografie z jej metadát

EXIF (Exchangeable image file format) je štandardom pre popísanie metadát k fotkám, ktoré sa ukladajú priamo do súboru s fotkou. Ukladá ich najčastejšie priamo digitálny fotoaparát, ktorým bola fotka odfotená. Metadáta môžu obsahovať bohaté informácie: dátum a čas, značka a model fotoaparátu, všetky možné nastavenia fotoaparátu, aké boli použité v momente fotenia, GPS súradnice polohy fotoaparátu a mnohé ďalšie.

Najjednoduchší spôsob, ako fotkám priraďovať polohu je používať digitálny fotoaparát, ktorý využíva GPS a do metadát fotky vkladá súradnice polohy.

Určenie polohy fotografie podľa samotného vyfoteného obrazu

Ak má niekto veľkú databázu fotografií a k nim priradenú polohu, kde sa nachádzajú vyfotené objekty, dokáže ľahko vytvoriť službu, ktorá porovná novú fotku s fotkami v databáze, nájde tú, ktorá sa k nej najviac podobá a navrhne geografické súradnice pre novú fotku podľa súradníc najpodobnejšej fotke. Tento spôsob sa označuje ako reverzný spôsob vyhľadávania. Vyskúšať si ho môžete napríklad vo vyhľadávaní obrázkov od Googlu.

Ukážeme si praktický príklad. Začneme priamo na stránke vyhľadávania obrázkov.

Google image search

Zvolíme možnosť vyhľadávania pomocou obrázku. Tu môžete zadať URL obrázku, alebo fotku priamo nahrať. Boli sme na výlete v Libiciach, kde sme sa odfotili pred zámkom. Zrejme nie sme jediní a Google už vo svojom vyhľadávači má niekoľko fotografií Libíc, vyhodnotí ich ako najpodobnejšie obrázky k mnou vloženej fotografii a spozná, že fotka pochádza z Libíc.

Google image reverse search example

Reverzné vyhľadávanie môžete použiť na akýkoľvek obrázok. Nemusí ísť o fotku exteriéru, kde chceme zistiť súradnice. Skúste napríklad vložiť čiarový kód, čo sa stane.

Google vytvára príbehy z vášho života

Kto používate Google plus a ukladáte si doň svoje fotografie z výletov, určite ste si všimli, že vám Google pripraví fotoreportáž z vášho výletu a len na základe vašich fotografií bez znalostí GPS súradníc. Využíva pri tom vyššie uvedené reverzné vyhľadávanie obrázkov a vytvorí pre svojich užívateľov fotopríbeh s názvami miest, kde ste sa pohybovali a samozrejme vám ich zakreslí aj do mapy.

Google image reverse search

Zhrnutie

Vytváranie fotoalbumov je možné do veľkej miery zautomatizovať. Fotoaparáty vkladajú do metadát množstvo užitočných informácií, ak to aj nerobia, tak cez reverzné vyhľadávanie obrázkov je možné chýbajúce dáta doplniť. Potom už len stačí nahraď na jedno miesto fotografie z výletu a automat vám vytvorí fotoalbum s priradením času a mapy, ako ste trávili čas a presúvali sa na výlete. Následne je len na vás, s kým sa podelíte o svoje zážitky z výletu.

Aké ďalšie online služby na tvorenie fotopríbehov, fotoalbumov využívate?

Čo Ty na to?