Aplikovanie Demokracie 2.1 na parlamentné voľby

Andrej Probst, 7. apríl 2016, Inovácie, čítalo 909 ľudí

V predchádzajúcom článku som predstavil rozhodovací systém Demokracie 2.1. V tomto článku navrhnem, ako by sa Demokracia 2.1 dala využiť aj pri parlamentných voľbách tak, aby spokojnosť občanov voličov s výsledkom volieb bola vyššia a tým aj miera akceptácie výsledkov. Zavedenie tohto rozhodovacieho systému bude pri tom veľmi jednoduché s minimálnymi odlišnosťami oproti súčasnému hlasovaciemu systému. Ako na to?

Demokracia 2.1

Ako prebiehajú parlamentné voľby dnes

Nebudeme popisovať celý priebeh volieb. Sústredíme sa len na časť, kedy volič vyjadruje svoju voľbu. Každý volič obdrží toľko hlasovacích lístkov, koľko politických strán a hnutí sa úspešne zaregistrovalo do parlamentných volieb. Na každom lístku jedného politického subjektu je maximálne toľko kandidátov, koľko miest v parlamente sa bude obsadzovať. Na Slovensku je to 150 poslancov. Ak sa do volieb prihlási 20 subjektov, tak volič dostane 20 hlasovacích lístkov a na každom je maximálne 150 mien.

Volič vo voľbách vyberá práve jeden politický subjekt (jednu víťaznú možnosť), jeden hlasovací lístok. Na ňom môže ale nemusí zaškrtnúť niekoľko kandidátov a ten odovzdá volebnej komisii (vhodí do volebnej urny alebo pošle poštou alebo využije digitálne voľby v budúcnosti).

Volebná komisia potom už len spočíta hlasy. Do parlamentu sa dostanú tie politické subjekty, ktoré získajú aspoň 5 % všetkých odovzdaných platných hlasov. Budúci poslanci budú vyberaný z kandidátky na základe preferenčných hlasov a poradia na kandidátke.

Ako prebieha rozhodovanie v Demokracii 2.1

Stručne pripomeniem, ako funguje hlasovanie v Demokracii 2.1. Volič vo voľbách prideľuje pozitívne a negatívne hlasy. Pozitívnych hlasov je dva krát viac, ako je finálnych možností. Negatívnych hlasov je rovnako ako finálnych možností. Vyhrávajú tie možnosti, ktoré získali najviac hlasov. Negatívne hlasy znižujú výslednú hodnotu.

Ako využiť Demokraciu 2.1 v parlamentných voľbách

Aby sme zapracovali Demokraciu 2.1 do volieb do Národnej rady potrebujeme urobiť tieto úpravy:

  • Z pohľadu voliča je víťazná možnosť len jedna. Volič dnes volí jednu stranu.
  • Volič dostane dvojnásobok pozitívnych hlasov, bude tak môcť použiť dva pozitívne hlasy. To znamená, že odovzdá nie jeden ale maximálne dva hlasovacie lístky = hlasy pre dve politické subjekty.
  • Volič môže prideliť jeden negatívny hlas jednému politickému subjektu. To znamená, že jeden hlasovací lístok jedného politického subjektu označí negatívnym hlasom. Negatívne hlasy budú voliči dávať tým politickým stranám, ktoré nechcú aby boli v parlamente.
  • Volič do svojej volebnej obálky tak vloží maximálne 3 hlasovacie lístky, pričom jeden z nich označí negatívnym hlasom.
  • Sčítavanie hlasov prebehne rovnako ako dnes s jediným rozdielom, že negatívne hlasy budú znižovať počet pozitívnych hlasov. Obálka bude platná, ak v nej budú maximálne dva pozitívne hlasovacie lístky a maximálne jeden negatívny hlasovací lístok. Ostatné je nezmenené oproti súčasnému stavu.

Čo je potrebné upraviť oproti súčasnému stavu?

Veľmi málo. Už dnes dostáva každý volič všetky možné volebné lístky. Potrebné bude urobiť tieto tri zmeny:

  1. Na každý hlasovací lístok pridať okienko pre označenie, či ide o pozitívny alebo negatívny hlas. Resp. postačí len jedno okienko na označenie negatívneho hlasu. Ak ho volič nezaškrtne, bude sa hlasovací lístok automaticky vnímať ako pozitívny hlas.
  2. Sčítavanie hlasov bude prebiehať dlhšiu dobu ako dnes, keďže v najhoršom prípade bude 3 krát viac hlasovacích lístkov ako dnes a bude potrebné aj odčítavať, nie len sčítavať.
  3. Bude potrebné upraviť 5 percentnú hranicu na vstup do parlamentu. V Demokracii 2.1 môže jedna strana získať viac hlasov ako v súčasnom systéme, alebo aj záporný počet hlasov. Vstupnú hranicu môžeme upraviť napríklad tak, že nebudeme uvažovať subjekty, ktoré získali záporné skóre a 5 percentnú vstupnú hranicu budeme uvažovať len pri pozitívnom skóre jednotlivých subjektov.

To je celé. Nie je treba tlačiť žiaden papier navyše. Nie je treba meniť výrazne úkony voliča, miesto jedného hlasovacieho lístku vloží do hlasovacej obálky maximálne tri hlasovacie lístky. Čiže úkon maximálne 3 krát zopakuje.

Ak by sme chceli ešte zjednodušiť hlasovanie, môžeme ponechať len 2 pozitívne hlasy. Potom by nebolo treba nijak upravovať hlasovacie lístky, sčítavanie bude stále o čosi dlhšie, nebude potrebné nijak upravovať vstupnú hranicu.

Ak by sme mali digitálne voľby, tak odpadne aj problém s dlhým sčítavaním hlasov. Pre počítače bude nerozlíšiteľné z pohľadu prácnosti spočítať X alebo 2X alebo 3X hlasov.

Bráni nám niečo prejsť na vyššiu formu hlasovania?

Čo Ty na to?