Kedy budú na Slovensku elektronické voľby?

Andrej Probst, 30. september 2015, eGovernment, čítalo 3646 ľudí

O necelého polroka prebehnú na Slovensku ďalšie parlamentné voľby. Ani tento krát nebude možné hlasovať elektronicky. Voliči budú mať na výber z dvoch možností hlasovania. Buď sa dostavia priamo na úrad v čase volieb a tam zahlasujú. Alebo ak sú v zahraničí, dopredu sa prihlásia, že budú hlasovať poštou.

Čo nám v dnešnej dobe internetu bráni hlasovať elektronicky? Skúsime načrtnúť, ako by také voľby mohli vyzerať, pričom sa budeme snažiť využiť to, čo už dnes máme a to je elektronická identifikačná karta (eID) s certifikátom na podpisovanie.

Stručne si popíšme, ako bude hlasovanie do Národnej rady Slovenska prebiehať v marci 2016. Bude to pre nás odrazový mostík pre stručný návrh elektronickej voľby.

Hlasovanie priamo na úrade

Úrady zbierajúce volebné hlasy sa nachádzajú len na území Slovenskej republiky. Preto je tento spôsob hlasovania určený len pre ľudí, ktorí sa v čase volieb budú nachádzať kdekoľvek na Slovensku, nemusia byť na mieste svojho trvalého pobyt.

 1. Identifikácia: Volič príde do volebnej miestnosti a identifikuje sa občianskym preukazom. Pokiaľ hlasuje mimo obce s trvalým pobytom, potrebuje doložiť aj volebný preukaz, ktorý si dopredu zaopatril vo svoje obci.
 2. Hlasovanie: Do rúk dostane hlasovacie lístky, ktoré vyplní, vloží do hlasovacej obálky a tú zalepí.
 3. Odovzdanie hlasu: Obálku vloží do volebnej urny.
 4. Sčítanie hlasov: Volebná komisia po skončení hlasovania otvorí hlasovacie obálky z volebnej urny a sčíta hlasy.

Korešpondenčné (dištančné) hlasovanie

Hlasovanie poštou umožňuje hlasovať ľuďom, ktorí sa v čase volieb budú nachádzať mimo územia Slovenskej republiky.

 1. Identifikácia: Volič napíše list alebo email na úrad, kde má trvalý pobyt a požiada o hlasovanie poštou. Doloží k tomu svoje meno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu a adresu miesta pobytu v cudzine.
 2. Hlasovanie: Volič dostane poštou dve obálky a hlasovací lístok. Volič vyplní hlasovací lístok. Hlasovací lístok vloží do obálky opatrenej úradnou pečiatkou obce. Na obálke nie je uvedené meno hlasujúceho. Volič obálku zalepí.
 3. Odovzdanie hlasu: Túto obálku potom hlasujúci vloží do návratovej obálky označenej heslom “Voľba poštou”. Adresátom bude úrad obce, odosielateľom bude volič. Volič má niekoľko dní pred samotnými voľbami čas na zaslanie obálky.
 4. Sčítanie hlasov: Obálka príde na úrad, ktorý si zaznačí, že volič odvolil a zlikviduje návratovú obálku. Volebná komisia po skončení hlasovania otvorí hlasovacie obálky, ktoré prišli poštou a sčíta hlasy.

Elektronické hlasovanie

Elektronické hlasovanie by malo byť dostupné pre každého. Je jedno, či je alebo nie je na území Slovenskej republiky. Nutnou podmienkou však je, aby mal volič prístup na internet a vlastnil elektronickú identifikačnú kartu s jedinečným podpisovým certifikátom pre zaručený elektronický podpis. K certifikátu patria dva kľúče, ktoré majú tieto vlastnosti:

 • Jeden kľúč je súkromný, nachádza sa len na preukaze a nikde inde. Druhý kľúč je verejný, môže ho poznať každý.
 • Oboma kľúčmi je možné zamykať a odomykať elektronické dokumenty. Platí pravidlo, čo zamknem jedným kľúčom, dokážem odomknúť len druhým kľúčom. A naopak. Ak chcem niekomu poslať správu tak, aby ju mohol prečítať len on, zamknem ju verejným kľúčom adresáta, ktorý správu odomkne a prečíta pomocou svojho súkromného kľúča.
 • Pomocou súkromného kľúča vytváram podpis elektronického dokumentu. Identitu podpísanej osoby je možné overiť len verejným kľúčom.
 • Z jedného kľúču nie je možné odvodiť druhý kľúč. To je dôležité, aby z verejného kľúča nebolo možné získať kľúč súkromný.

Pre elektronické hlasovanie je potrebná ešte jedna vec a tou je vytvorenie súkromného a verejného kľúča volebnej komisie, ktoré sa vytvoria pred spustením volieb.

Hlasovanie bude prebiehať na internete v aplikácii, ktorú vytvorí volebná komisia.

 1. Identifikácia: Volič sa do hlasovacej internetovej aplikácie prihlási a hneď aj identifikuje pomocou svojej elektronickej identifikačnej karty rovnako ako na portál Slovensko.sk.
 2. Hlasovanie: Aplikácia vyzve voliča, aby vyplnil elektronický hlasovací lístok (napríklad jednoduchý webový formulár). Po vyplnení zamkne hlasovací lístok (strojovo čitateľný formát, napríklad CSV) verejným kľúčom hlasovacej komisie. Zachová sa tak tajnosť volieb, nikto, okrem hlasovacej komisie, nebude vedieť, ako volič vyplnil hlasovací lístok.
 3. Odovzdanie hlasu: Volič k zamknutému hlasovaciemu lístku priloží svoj elektronický podpis, ktorý vytvorí pomocou svojho súkromného kľúča. Takto podpísaný a zamknutý hlasovací lístok odošle elektronicky cez aplikáciu volebnej komisii.
 4. Sčítanie hlasov: Volebná komisia skontroluje podpis, určí identitu podpísanej osoby a zapíše si, kto odvolil. Podpis zahodí. Po skončení hlasovania volebná komisia svojím súkromným kľúčom odomkne volebné elektronické lístky a sčíta hlasy.

Možnosť hlasovať elektronicky by bola k dispozícii niekoľko dní pred samotnými voľbami podobne, ako je tomu u korešpondenčného hlasovania.

Jeden volič bude môcť elektronicky hlasovať koľko krát chce, počítať sa však bude len posledná voľba. Zabraňuje sa tak kupovaniu hlasov, kedy niekto podplatí voličov, aby hlasovali tak, ako chce dotyčná osoba. Tá si voľbu bude chcieť skontrolovať, avšak volič bude môcť svoju voľbu neskôr zmeniť.

Privátny kľúč hlasovacej komisie je vhodné pred začatím samotných volieb rozdeliť na niekoľko kusov a každý kus prideliť jednému členovi komisie, aby sa znížilo riziko prezradenia súkromného kľúča.

Výhody elektronického hlasovania

 • Jednoduchšie hlasovanie. Volič môže hlasovať z pohodlia domova. Zjednoduší sa hlasovanie ľuďom v zahraničí. Hlasovať sa bude dať za každého počasia. To všetko zvýši počet hlasujúcich.
 • Voľby budú lacnejšie. Postačí menej volebných miestností. Ušetria sa náklady na materiál, distribúciu, dopravu...
 • Zníženie počtu neplatných hlasov. Elektronická aplikácia upozorní voliča na nesprávne vyplnenie volebného lístka.

Inšpirácia v Estónsku

Elektronické hlasovanie sa už vo svete využíva. Známy je príklad z Estónska, ktoré využíva tiež elektronickú identifikačnú kartu s tým rozdielom oproti Slovensku, že karta je povinná a to spolu s certifikátom.

Aký je váš názor na eVoľby? Dali by ste im prednosť oproti súčasnému hlasovaciemu systému?

Čo Ty na to?

Čo na to ostatní?

Andrej Probst, 6. október 2015 11:13:10

Elektronické parlamentné voľby si vyskúšalo aj Nórsko v rokoch 2011 a 2013 ako pilot. Nórska vláda pilot ukončila a nepokračovala v ňom. Dovodom bolo to, že voliči nerozumeli dostatočne elektronickým voľbám a obávali sa o ich zneužitie.

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/Internet-voting-pilot-to-be-discontinued/id764300/

Vyplýva z toho ponaučenie, ak chce niekto robiť elektronické voľby, musí si dať záležať na komunikácii a trpezlivo vysvetliť, ako funguje celý mechanizmus a ako sa dá brániť voči zneužitiu.

Andrej Probst, 5. október 2015 07:39:01

Od predsedu SaS Richarda Sulíka som počul zaujímavé riešenie, ako predchádzať kupovaniu hlasov v klasickom volebnom systéme. Spolu s hlasovacím lístkom by volič obdržal aj šek povedzme na 10 EUR. Pri odovzdávaní hlasu odovzdá aj šek. Čiže šekom ako keby "platil" za to, že môže voli. Ak nepôjde voliť, šek si bude môcť nechať vyplatiť. Peniaze dostane od štátu. Ak by chcel niekto kupovať hlasy, musel by preplatiť štát a kupovanie hlasov sa tak výrazne zdraží, čo bude odrádzať od nekalých praktík. Dá sa však očakávať, že volebná účasť klesne, voliť pôjdu len tí, ktorí nepotrebujú 10 Eur na prilepšenie.

V každom prípade zaujímavý nápad na zamyslenie...