Uniqway – carsharing od študentov pre študentov

Andrej Probst, 26. október 2018, Mobilita, čítalo 2276 ľudí
Uniqway

17. októbra 2018 bol v Prahe predstavený nový startup Uniqway, ktorý rozšíril oblasť carsharingu o ďalšiu službu. Tento krát ide o carsharing, ktorý vytvorili študenti pre študentov. Vytvorili ho študenti troch vysokých škôl za spolupráce Škoda Auto Digilab. Užívatelia môžu byť len študenti a zamestnanci vysokých škôl ČVUT, ČZU a VŠE, ktorí majú ISIC reps. ITIC kartu s čipom.

Podľa vizionárov pre mobilitu sa v budúcnosti má postupne upúšťať od vlastníctva dopravného prostriedku k jeho zdieľaniu. Budúcnosť patrí mladým. Uniqway so svojimi mladými užívateľmi má prísť na to, ako taký carsharing má správne fungovať.

Carsharing Uniqway je zatiaľ dostupný len pre študentov a zamestnancov vysokých škôl, ktoré sa podieľali na tvorbe služby. Autá je tak možné požičiavať v Prahe väčšinou blízko týchto univerzít. Časom sa služba bude rozširovať na ďalšie univerzity a možno aj ďalšie krajiny. Študentské a učiteľské karty ISIC a ITIC sa používajú vo viacerých krajinách.

Ovládať auto môže len osoba, ktorá si auto objednala. Spolujazdcom už môže byť ktokoľvek.

Cena za požičanie auta sa skladá z dvoch zložiek. Platí sa 29 korún za každú začatú hodinu a 4,9 korún za každý začatý kilometer. Uniqway chce motivovať užívateľov používať auto dlhšiu dobu a preto za každých 24 požičaných hodín sa platí len 10 hodín. Cena je úplná, nič viac netreba platiť. Ani za benzín, za ktorý sa platí CCS kartou, ktorá sa nachádza vo vozidle.

Pri rezervácii vozidla systém vytvorí na bankovom účte blokáciu vo výške 200 korún. Pri vrátení vozidla sa vypočíta celková cena za požičanie a tá sa strhne z účtu užívateľa znížená o blokáciu. Ak by automatické strhnutie sumy z účtu neprebehlo, pošle Uniqway užívateľovi odkaz na platobnú bránu, ako za požičanie auta zaplatiť.

Bezkľúčové otváranie a ovládanie auta

Pre otváranie auta je potrebné použiť ISIC alebo ITIC kartu s čipom. Karta sa priloží na konkrétne miesto na prednom skle, systém identifikuje čipovú kartu, cez GSM signál pošle informáciu na centrálu, kde sa overí užívateľ a auto sa otvorí. Uniqway je tak dostupné len pre držiteľov ISIC a ITIC kariet a tam, kde je dostupný GSM signál.

Študenti vytvorili systém na otváranie auta pomocou čipovej karty. Do budúcna sa tak otvára možnosť otvárať auto pomocou iných čipových kariet. Napríklad platobných čipových kariet alebo eObčanky. Potom by sa dal Uniqway sprístupniť pre širšiu skupinu užívateľov.

Rola Škody Auto

Nápad na carsharing pre študentov vznikol v Škode, nie na univerzite. Škoda už bola pri vzniku jedného carsharingu, aj tak sa rozhodla, že sa pustí do ďalšieho. Vsádza na budúce generácie a preto nechala realizáciu Uniqway plne na študentoch. Do tvorby prizvala tri univerzity ČVUT, ČZU a VŠE, ktoré si rozdelili prácu a pustili sa do realizácie, ktorá trvala 3 roky.

Škoda Auto poskytla pre Uniqway svoje vozidlá Škody Fabia. Tvorby mobilnej appky, webovej stránky, business model, marketing... o to všetko sa museli postarať študenti.

Komunita

Jedným zo špecifík Uniqway je ambícia budovať komunitu užívateľov študentského carsharingu a prepojovať tak študentov hoci z rôznych fakúlt medzi sebou.

Riziká carsharingu pre študentov

Študenti, začínajúci šoféri, majú málo skúseností s ovládaním auta. Autá majú zjednané aj havarijné poistenie so spoluúčasťou 1%, minimálne 1 000 korún. Bolo by zaujímavé porovnať nehodovosť medzi jednotlivými carsharingovými službami.

Využili ste niekedy carsharing? Vidíte v ňom budúcnosť dopravy?

Čo Ty na to?