Online pokladnička pre deti alebo ako deti naučiť finančnú gramotnosť

Andrej Probst, 14. júl 2015, Bankovníctvo, čítalo 4170 ľudí
Pokladnička prasiatko

Keď som bol ako dieťa na základnej škole, rodičia mi kúpili hlinené prasiatko ako pokladničku, do ktorého mi pravidelne vhadzovali vtedy ešte päťkorunáčku. Boli to moje prvé peniaze. To hlinené prasiatko ma ale nenaučilo s peniazmi hospodáriť, tento systém má totiž niekoľko zásadných nevýhod:

  1. Neviem, koľko peňazí v pokladničke mám. Neviem, či mám nasporené na hračku, ktorú si chcem kúpiť.
  2. Keď mi rodičia kupujú, čo si prajem, neuberajú mi peniaze z pokladničky, ale platia z vlastnej peňaženky. Dieťa nezíska povedomie o hodnote vecí a o obmedzenom množstve peňazí. Keď dôjdu peniaze, dieťa navrhne vybrať ďalšie z bankomatu.
  3. Celý systém funguje tak, že sa do pokladničky vhadzujú peniaze a jedného dňa sa peniaze z pokladničky vyberú (napríklad rozbitím hlineného prasiatka) a tým končí celá finančná výchova.

Dnes, kedy majú deti prístup na mobilné zariadenia ako chytré telefóny alebo tablety, je možné finančnú gramotnosť riešiť oveľa efektívnejšie. Do mobilného sveta je možné preniesť paralely zo života dospelých a hravou a nenásilnou formou ukázať deťom, ako správne hospodáriť s peniazmi. Na mobilných storoch je možné nájsť niekoľko mobilných pokladničiek. My si len popíšeme niektoré základné princípe, ktoré by mobilná pokladnička pre deti mala obsahovať.

Vychovávať finančnú gramotnosť u detí je možné už od prvej triedy na základnej škole. Deti sa naučia čítať a počítať. Dostávajú prvé reálne peniaze do školy v prírode, za ktoré sú samé deti zodpovedné. Popíšeme teraz virtuálnu pokladničku, ako by mohla vyzerať. Začneme so základnými princípmi:

  • Mobilná appka bude určená priamo deťom. Ak má dieťa vlastné mobilné zariadenie, appka virtuálna pokladnička bude nainštalovaná na tomto zariadení.
  • K appke budú mať prístup aj rodičia, či už priamo na detskom mobilnom zariadení, alebo vzdialene cez rodičovské mobilné zariadenie. Prístup je dôležitý pre dve veci:
    • Nastavenie rôznych parametrov, ktoré si ukážeme nižšie.
    • Potvrdzovanie finančných pohybov vo virtuálne pokladničke. Vždy, keď dieťa bude chcieť urobiť nejakú zmenu vo svojich financiách, bude ju musieť rodič potvrdiť. Je to moment, kedy dieťa príde za rodičom a spolu sa môžu porozprávať o tom, čo sa udeje s peniazmi v pokladničke. Rodič vystupuje v roli učiteľa a vysvetľuje svojmu dieťaťu, ako fungujú peniaze.
  • V mobilnej appke nebudú reálne peniaze, ale len virtuálne peniaze. Skutočné peniaze bude mať u seba rodič. Keď si dieťa niečo kúpi, rodič to zaplatí zo svojich peňazí a v appke odráta virtuálne peniaze. Ak dieťa peniaze dostane, reálne peniaze si ponechá rodič, ktorý v appke pripíše virtuálne peniaze do pokladničky.

Vreckové

Vreckové nastaví rodič pre svoje dieťa raz a potom pravidelne každý týždeň appka automaticky pridá virtuálne peniaze do detskej pokladničky. Kratší interval je lepší z toho dôvodu, aby malo dieťa motiváciu sledovať svoje financie a pracovať s peniazmi.

Vreckové je svojím spôsobom obdobou mzdy u rodiča. Záleží potom na rodičoch, či vreckové budú prideľovať bezpodmienečne, alebo ho podmienia splnením nejakých podmienok (úloh, domácich prác, povinností v škole...).

Finančná transakcia

Do virtuálne pokladničky budú peniaze pribúdať a budú z nej aj ubúdať. Povedzme, že dieťa dostane 10 EUR od starých rodičov. Peniaze si ponechajú rodičia, ktorí v appke vo virtuálnej pokladničky zapíšu dieťaťu príjem 10 EUR. Neskôr, keď bude chcieť dieťa ísť do kina, kde lístok stojí 5 EUR, rodičia z virtuálne pokladničky odrátajú 5 EUR, ale lístok zaplatia z vlastných peňazí.

Dieťa môže nakupovať len do výšky nasporenej sumy vo svojej pokladničke. Takto sa naučí, že peňazí je obmedzené množstvo a bude musieť viac rozmýšľať, čomu dá pri kúpe prednosť. Nie je možné kúpiť všetko.

Transakčná história

Dieťa potrebuje mať prehľad o stave peňazí v pokladničke. A nie len to, dôležité je vidieť, ako sa stav peňazí mení v čase a čo menilo množstvo peňazí v pokladničke. Dieťa tak uvidí príjmy: pravidelné vreckové, finančné príspevky od starých rodičov... A uvidí aj na čo peniaze použilo: lístok do kina, nová hračka, zmrzlina... Tak ako dospelí v elektronickom bankovníctve vidia pohyb svojich peňazí v transakčnej histórii, tak aj deti uvíta zmeny v svojej pokladničke.

Pôžička, úver

Dieťa má v pokladničke nasporených niekoľko peňazí. Veľmi túži po nejakej hračke, ktorú chce mať už teraz, ale stojí viac peňazí, než sa práve nachádza v pokladničke. V tomto prípade môže rodič dieťaťu hračku kúpiť s tým, že dieťaťu poskytne úver a to tak, že sa so svojim dieťaťom dohodne, že odteraz mu zníži vreckové na niekoľko mesiacov a hračku mu kúpi už dnes. Takto sa dá krásne vysvetliť dieťaťu princípy pôžičky a úveru.

Cieľové sporenie

Opäť, dieťa si chce kúpiť nejakú hračku, na ktorú nemá ešte dosť nasporených peňazí. Nechce si však zobrať od rodičov úver, chce si na hračku nasporiť. Vreckové zostáva nezmenené, dieťaťu je však potrebné v appke ukázať, ako dlho bude musieť sporiť, kým si hračku bude môcť kúpiť. Potom je už na dieťati, či bude disciplinovane samo strážiť svoje financie a na hračku nasporí, alebo sa doba sporenia bude predlžovať.

Charita, darcovstvo

V rodinách, kde sa rodičia venujú svojim deťom a vychovávajú ich aj k finančnej zodpovednosti, je možné deťom vysvetliť, že nie všetky deti majú to šťastie vlastniť mobil a mať vlastné peniaze. Sú deti, ktoré sú odkázané na pomoc ostatných a to bez vlastného pričinenia. Týmto deťom je možné pomôcť hoci drobným finančným príspevkom z nasporenej sumy vo virtuálnej pokladničke. Aj týmto spôsobom je možné posilňovať solidaritu už u detí.

Príklady mobilných pokladničiek:

Mobilná virtuálna pokladnička môže byť šikovným nástrojom na rozvíjanie finančnej gramotnosti detí a správu osobných detských financií. Ďalším šikovným nástrojom môže byť predplatená karta. O tom niekedy nabudúce.

Ako riešite finančnú gramotnosť vašich detí? Zvažovali ste mobilnú pokladničku pre deti? Dávate svojim deťom vreckové?

Čo Ty na to?

Čo na to ostatní?

ING Bank ČR, 5. august 2015 15:33:04

Podobná aplikace pro děti vyhrála na ING Innovation bootcamp první místo. http://www.ing.com/About-us/Our-stories/Features/Innovation-Bootcamp-More-than-1800-ideas-from-ING-employees.htm