Melinda – mobilná aplikácia pre finančné dary na charitatívne účely

Andrej Probst, 14. január 2016, Inovácie, čítalo 2163 ľudí

Mobilná aplikácia Melinda je určená pre darcov, ktorí chcú finančne prispieť/prispievať dobročinným projektom. Okrem jednorazového príspevku je možné pravidelne prispievať pri platbe kartou zaokrúhľovaním platenej sumy.

Melinda

Pre koho je aplikácia určená

Vývoj mobilnej aplikácie na platforme iOS a Android realizovala banka Česká spořitelna. Aplikácia je určená len pre klientov sporiteľne a to tých, ktorí majú osobný účet s aktivovaným Internetbankingom.

Mobilná aplikácia je vytvorená pre platformy Android a iOS.

Ako prispenie na dobročinné účely prebieha v mobile

  1. Užívateľ po spustení mobilnej aplikácie vyberie projekt, ktorý ho zaujíma a do ktorého chce prispieť. Popis projektu a organizácie má na starosti priamo nezisková organizácia.
  2. Užívateľ zvolí, či chce prispieť jednorazovo alebo bude prispievať pravidelne vždy pri platbe kartou čiastkou, ktorá tvorí rozdiel medzi zaokrúhlenou cenou a skutočnou cenou. Užívateľ s
  3. Pri jednorazovej čiastke stačí uviesť sumu a vybrať účet, z ktorého sa príspevok uhradí. Čiastka sa hneď strhne z účtu a pripíše na účet projektu.
  4. Pri zaokrúhľovaní užívateľ volí mieru zaokrúhlenia, napríklad na celé stovky nahor. Druhým parametrom je mesačný limit, koľko vašich peňazí môže maximálne odísť na dobročinný projekt v danom mesiaci. Príspevky sa potom strhávajú pri platbe debetnou kartou.

Aplikácia umožňuje vytvoriť daňovo uznateľnú položku za uhradené dary k dani z príjmu.

Melinda

Platobné metódy

  • Prevod z účtu v Českej sporiteľni – príkaz zadaný priamo v mobilnej aplikácii Melinda
  • Platba debetnou kartou – ku každej platbe kartou sa pridá druhá platba s príspevkom na dobročinný účel.

Čo Ty na to?