Lokalizácia reklamy na globálnych športových podujatiach pomocou rozšírenej reality

Andrej Probst, 3. august 2015, Inovácie, čítalo 1746 ľudí

Športové podujatia vo všeobecnosti a futbal zvlášť sú vítanou príležitosťou pre firmy prezentovať seba alebo svoje produkty pomocou reklamy. Minulý rok sa v Brazílii konali už 20. majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré zaslúžene vyhralo Nemecko. Aj na týchto Majstrovstvách bol divák pod neustálou paľbou reklamných odkazov. Nás zaujíma reklama na mantineloch okolo hracej plochy. Diváci na štadióne i pri televíznych obrazovkách sledujú futbalistov, ako hrajú a dávajú góly a popri tom neuniknú pohľadu na reklamy na mantineloch okolo hracej plochy. Keďže ide o svetové podujatie, ktoré sleduje celý svet, reklamu si môžu dokázať zaplatiť len globálne firmy, resp. firmy, ktoré majú bohatý rozpočet na reklamu. Nie raz sa stane, že na reklamnom paneli je reklama určená a zrozumiteľná len časti sveta.

Nedalo by sa nájsť také riešenie, aby sa divákom aspoň pri obrazovkách zobrazovala len taká reklama, ktorej divák bude rozumieť? Čiže ktorej divák bude cieľovou skupinou pre túto reklamu? Technicky to možné je, potrebné je k tomu dobre zvládnuť rozpoznávanie obrazu a využiť rozšírenú realitu.

Sústredíme sa pre zobrazovanie reklamy pre divákov pri televíznych obrazovkách. Tých je určite viac ako divákov na štadiónoch. A hlavne, s digitálnym obrazom v televízore môžeme dobre pracovať.

Rozpoznávanie obrazu

Mantinely okolo ihriska majú svoju pevne danú polohu a takisto aj kamery, ktoré snímajú zápas. Potrebujeme zariadenie, ktoré bude online spracovávať priebeh zápasu a dokáže presne identifikovať ohraničenia mantinelov. Občas sa dejisko hrania presunie na kraj ihriska a hráči alebo lopta prekryjú na chvíľu mantinel. Pre naše zariadenie by nemalo byť problém tieto výnimky presne zachytiť. Máme teraz presne ohraničené plochy, kde môžeme zobrazovať reklamu.

Rozpoznávanie mantinelu na futbalovom zápase

Rozšírená realita

Priebeh medzištátneho futbalového zápasu vysiela niekoľko televíznych staníc, ktoré vysielajú v konkrétnych krajinách. Každé takéto vysielanie bude mať svoje vlastné lokálne firmy, ktoré budú chcieť, aby sa ich reklama zobrazovala pri premietaní futbalového zápasu. Do vymedzenej plochy ohraničenej krajmi mantinelov vložíme lokálne reklamné odkazy, ktoré správne natočíme a upravíme tak, aby divák nepostrehol, že reklama na štadióne bola prekrytá digitálnou úpravou. Je to podobné ako robí Google preklad textov online priamo v obraze, ktorý sníma kamera na mobilnom zariadení.

Divák, ktorý sleduje zápas na jednej televíznej stanici, uvidí inú reklamu na mantineloch ako divák, ktorý sleduje ten istý zápas ale na druhej televíznej stanici. Usporiadateľ medzištátnych zápasov môže ponúknuť reklamnú plochu viacerým inzerentom. Viacerí inzerenti budú mať príležitosť využiť medzištátne zápasy na svoju vlastnú propagáciu. Diváci vždy uvidia reklamu, ktorá mieri na nich. Z lokalizácie reklamy na globálnych športových podujatiach získa každý.

Kde vidíte priestor vy na využitie rozšírenej reality?

Čo Ty na to?