Domelia – chcete si privyrobiť alebo hľadáte pomoc do domácnosti?

Andrej Probst, 11. august 2015, Inovácie, čítalo 3439 ľudí
Domelia

Online služba Domelia pôsobí na Slovensku, kde je jednotkou vo svojom obore, aj v Českej republike ako Domelie. Poskytuje služby pre dve skupiny ľudí, ktoré sa stretávajú práve na Domelii. Na jednej strane sú to jednotlivci, fyzické osoby, ktoré si chcú privyrobiť. Na druhej strane sú rodiny a domácnosti, ktoré potrebujú pomôcť s drobnými prácami, na ktoré nemajú čas a/alebo chuť ich robiť. Konkrétne ide o štyri druhy domácich prác: opatrovanie detí, opatrovanie seniorov, doučovanie a upratovanie.

Viac si všimneme business model, ktorý porovnáme s Uberom.

Domelia je ďalšou formou uberizácie. To znamená, že Domelia samotná nemá ani jednu pracovnú silu na vykonávanie domácich prác. Vytvára a spravuje digitálny priestor, kde sa stretávajú dve skupiny ľudí, jedna skupina potrebuje pomôcť v domácnosti (v Uberi ide o cestujúcich) a druhá skupina chce využiť svoj voľný čas a privyrobiť si (v Uberi sú to taxikári). Business model je však odlišný oproti Uberu.

Domelia

Business model

Registrácia profilov ľudí, ktorí poskytujú domáce práce pre druhých, je zdarma. Prezeranie týchto profilov druhou skupinou je tiež zdarma, len nie je vidieť kontakty na tieto profily. V momente, ak niekto chce využiť službu od registrovanej osoby, potrebuje k tomu kontakt na túto osobu, ktorý získa zaplatením niekoľko mesačného paušálu Domelii. V zaplatenom období sa užívateľovi zobrazujú všetky kontakty a môže si vyberať, koho služby využije a na priamo danú osobu osloviť a dohodnúť sa na poskytovanej službe. Platená verzia ďalej umožňuje komentovať a hodnotiť odvedenú prácu. Taktiež je možné zadávať vlastné inzeráty, ak užívateľ nenašiel žiadnu vhodnú ponuku pre svoju potrebu.

Domelia zarába na mesačných paušáloch, ktoré platia užívatelia za to, že získajú kontakty na poskytovateľoch domácich prác. A tí sú platení priamo od užívateľov, ktorí si objednali ich službu cez Domeliu, kde si aj dojednali finančnú odmenu za prácu. Uber funguje inak, tam cestujúci platí za každé využitie služby, teda za každé odvezenie taxíkom priamo Uberu, ktorý si odvedie poplatok z platby a zvyšok prepošle taxikárovi. Uber je živý z poplatku za každú jazdu.

Určovanie ceny za domáce práce

Domelia je vhodná aj pre určovanie referenčnej ceny za poskytovanie domácich prác. Ak Domeliu nevyužívate a dohodli ste sa priamo s niekým na pomoci v domácnosti za finančnú odmenu, ak budete stanovovať cenu práce, môžete sa inšpirovať Domeliou.

Sprostredkovanie nových kontaktov

Domelia je vhodná hlavne pre hľadanie a sprostredkovanie nových kontaktov medzi poskytovateľmi domácich prác a rodinami/domácnosťami. Ak rodina raz získa kontakt na niekoho, kto jej bude pomáhať v domácnosti, nebude viac potrebovať využívať Domeliu. Resp. Domeliu využije vtedy, ak bude hľadať novú pomocnú silu.

Zhrnutie

Ak potrebujete niekoho rýchlo nájsť, aby vám pomohol v domácnosti a ste za dobre odvedenú prácu ochotní zaplatiť, Domelia je pre vás vhodnou službou. A stačiť zrejme bude prístup ku kontaktom na jeden mesiac. Vhodné pre ľudí, ktorí ponúkajú svoje ubytovacie zariadenie pre krátkodobé pobyty verejnosti napríklad cez Booking.com, Airbnb a podobne.

Na druhú stranu, ak máte voľný čas, radi robíte domáce práce, chcete si privyrobiť a nedarí sa vám nájsť dostatok objednávok, Domelia vám pomôže so získavaním klientov.

Viete vymyslieť Domelii efektívnejší business model pre prostredníka poskytovateľov domácich prác?

Čo Ty na to?

Čo na to ostatní?

Mária Lysáková, 27. september 2015 18:42:21

Opatrím Vášho seniora v Prešove