CUDEO resp. Viki otázky a odpovede

Andrej Probst, 5. november 2018, Vzdelávanie, čítalo 2946 ľudí

V roku 2019 plánuje Ministerstvo školstva spustiť pre školy, učiteľov, žiakov a širokú verejnosť Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu v skratke CUDEO, resp. po novom Viki. Na úložisku sa ešte pracuje, dopĺňa sa obsah. Existuje niekoľko otvorených otázok na finálne fungovanie úložiska, na ktoré sa snažíme získať odpovede a tu ich publikovať. Pýtame sa Sekcie informatiky a správy rezortných dát.

Som tvorca vzdelávacieho obsahu www.matika.in . Akým spôsobom môžem dostať tieto weby do Viki, aby boli prístupné pre všetkých užívateľov?

Viki resp. CUDEO nemá funkcionalitu integrácie pre cudzie weby s vlastnou funkcionalitou, môže ich samozrejme referencovať. CUDEO podporuje samostatne DEO, ktoré spĺňajú schválené štandardy v zmysle platného Výnosu o štandardoch ISVS. Ak dodáte samotný obsah v podporovaných štandardoch, metadáta a štruktúru objektov, tak technicky zrejme nebude problém tieto DEO prevádzkovať.

Každopádne, aby bolo možné zodpovedne posúdiť možnosť prevádzkovania tohto obsahu, vyžadovalo by si to detailnejšiu analýzu, nakoľko z našich skúseností vychádza, že málokedy to, čo poskytovateľ obsahu komunikuje, je vždy aj na 100% skutočnosť po technickej stránke. Väčšinou sú vždy potrebné nejaké implementačné úpravy.

Bude možné do Viki pridať aj obsah z neformálneho vzdelávania?

Obsahovo nie je Sekcia informatiky a správy rezortných dát kompetentná dať relevantnú odpoveď.

Ako rýchle bude schvaľovanie nového obsahu, ktorý bude vo Viki dostupný pre všetkých?

Sekcia informatiky a správy rezortných dát nie je kompetentná dať relevantnú odpoveď, za technickú IT stránku pôjde o štandardný workflow proces realizovaný oprávnenými hodnotiteľmi a schvaľovateľmi a evidenčne a procesne podporený platformou CUDEO.

Oficiálne kontakty ku CUDEO

Technické otázky k CUDEO je možné klásť priamo na oficiálnu e-mailovú adresu Sekcie informatiky a správy rezortných dát na Ministerstve školstva sekretariat.si@minedu.sk .

Zisťujeme kontaktné miesto pre obsahové otázky.

Čo by ste o CUDEO chceli vedieť vy?

Čo Ty na to?