ChyťSiBus.eu – online prehľad dopravných prostriedkov MHD v Bratislave

Andrej Probst, 5. január 2016, Inovácie, čítalo 1969 ľudí

Voľnočasový online projekt od Petra Malíka ChyťSiBus zobrazuje pohyb všetkých dopravných prostriedkov mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na mape od Google maps. Zatiaľ je postavený na dopravných grafikonoch a nie na presných polohách spojov. Snáď časom mesto otvorí dáta, ktoré už zbiera a bude možné vytvárať plnohodnotnejšie dopravné aplikácie.

ChyťSiBus

Čo všetko ChyťSiBus dokáže

Na mape od Google maps vidí užívateľ všetky spoje mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, ktoré sú aktuálne v pohybe podľa grafikonu. Je vidieť autobusy, trolejbusy i električky. Kto chce, môže spočítať, koľko prostriedkov je naraz v pohybe.

Každý dopravný prostriedok je označený bublinou s číslom linky. Bubliny sa plynule pohybujú po trase dopravného prostriedku. Nezastavujú na zastávkach. Ich púť začína na jednej konečnej, odkiaľ sa plynulým pohybom presúvajú po svojej trasu na druhú konečnú, kde bublina zanikne.

Na každý spoj, resp. jeho bublinu, je možné kliknúť. Užívateľovi sa zobrazia informácie odkiaľ kam prostriedok cestuje. Na mape sa zobrazí celá trasa dopravného prostriedku.

Služba je dostupná všade tam, kde je internet. Užívateľ má prehľad o všetkých spojoch. MHD v Bratislave pripravilo Online tabuľu, tá však vyberá len najbližšiu zastávku podľa geografickej polohy užívateľa. Užívateľ musí mať zapnuté GPS a musí byť blízko svojej zastávky.

Základné údaje pre pohyb dopravných prostriedkov

Služba ChyťSiBus je založená na oficiálnych grafikonoch mestskej hromadnej dopravy. Neberie do úvahy reálnu dopravnú situáciu, nepoužíva presnú polohu prostriedkov v meste. Dopravné prostriedky nesú so sebou GPS moduly, dopravný podnik pozná presnú polohu všetkých svojich dopravných prostriedkov, tieto údaje však nie sú verejné a mesto nemá zatiaľ záujem tieto dáta sprístupniť verejnosti.

Reálne dáta by službu výrazne posunuli dopredu. Reflektovali by aktuálnu dopravnú situáciu (výluky, obmedzenia, zmeny, zápchy, poruchy...), na mape by bola zaznamenaná presná poloha prostriedku. Cestujúci by získali prehľad, ako ďaleko sa od nich potrebný spoj nachádza, kedy ho majú čakať, či nezvoliť inú cestu.

Geografické súradnice dopravných prostriedkov nepredstavujú nejaké bezpečnostné ani iné riziko. Ak sa už raz zbierajú, bolo by pre spoločnosť užitočné, aby dáta boli v štruktúrovanej podobe zverejnené vo forme Open data.

Čo by bolo vhodné pridať do ChyťSiBus pre cestujúcich

  • Pri jednotlivých prostriedkoch by bolo užitočné pridať informáciu nie len o štartovacej a konečnej zastávke, ale aj o povedzme dvoch najbližších zastávkach s časom, kedy k nim prostriedok príde.
  • Pri prostriedkoch by sa zišla informácia, kedy za týmto spojom príde ďalší spoj. Ak viem, že ten, ktorý sledujem, už nestihnem, kedy príde ďalší. Na mape ho síce vidím, ale neviem, aké sú časové rozstupy medzi spojmi.
  • Pomohlo by filtrovanie, kedy by si užívateľ mohol zvoliť, ktoré spoje sa majú zobrazovať.
  • Služba by mohla umožňovať vytváranie pripomenutí, kedy má človek vyraziť z domu, aby presne chytil správny spoj. Ak viem, že z domu na zastávku mi to trvá 3 minúty, prichystať mi trvá 5 minút a chcem cestovať električkou číslo 5 zo zastávky Pionierska, tak by ma služba upozornila, kedy sa mám začať chystať (8 minút pred príchodom spoja na moju zastávku).
  • ...

Na záver

Podobným spôsobom by bolo možné zobrazovať hromadnú dopravu v iných mestách, medzimestské linky, vlaky. Keď budú k dispozícii otvorené dáta k dopravným prostriedkov, vývojári by určite prišli na ďalšie spôsoby, ako užitočne využívať polohy dopravných prostriedkov.

Čo Ty na to?