Ako financovať startupy?

Andrej Probst, 12. máj 2016, Startupy, čítalo 2752 ľudí

V stredu 11. mája 2016 sa uskutočnil nultý ročník Startup Festivalu v Prahe na Vysokej škole ekonomickej organizovaný busienss akcelerátorom xPort. V rámci jednej panelovej diskusie diskutovali zástupcovia venture capital, crowdfundingu a equity crowdundingu, aké formy financovania startupov existujú a pre ktoré startupy, ktoré financovanie je vhodné. Tu nájdete krátke zhrnutie.

Ako financovať startupy

Financovanie crowdfundingom

Crowdfunding zastupoval Aleš Burger z najznámejšej crowdfundingovej platformy v Českej republike HitHit. Popisuje ho ako eShop, ktorý predáva produkty, ktoré ešte neexistujú, ale vzniknú až v budúcnosti. Porovnať to môžeme s predajom lístkov na koncert, ktorý si kúpim dnes, ale uskutoční sa až o niekoľko mesiacov. Crowdfunding je podnikanie na nečisto, kde si firma overí ešte predtým, než sa pustí do výroby a minie veľa prostriedkov, či vôbec bude o jej produkty na trhu v budúcnosti záujem.

Crowdfunding funguje tak, že firma si stanoví cieľovú sumu peňazí, ktorú potrebuje získať na rozbeh svojho businessu a pýta si ich od širokej verejnosti. Ak sa od verejnosti vyberie aspoň toľko peňazí, ktoré si firma na začiatku stanovila, startup peniaze dostane a realizuje svoj business zámer. Prispievatelia na oplátku dostanú od startupu nejakú drobnosť, napríklad produkt, ktorý vďaka financovaniu vznikne. Dôležité je, že majitelia startupu majú vlastníctvo firmy vo svojich rukách. Ak sa požadovaná suma na business zámer nevyzbiera, vracajú sa všetky peniaze prispievateľom a firma nič nedostane.

Financovanie crowdfundingom je vhodné pre začínajúce firmy, ktoré prichádzajú s produktom alebo službou pre širokú verejnosť. Pre firmy stačí, ak dokážu obslúžiť lokálny trh. Toto financovanie nie je vhodné pre enterprise riešenia, v tomto segmente by touto formou firmy nezískali dostatok prispievateľov, ktorí by vedeli oceniť prínos enterprise riešenia, ktorí by výslednému produktu rozumeli.

HitHit zo začiatku preveroval kvalitu jednotlivých nápadov. Dnes už prešlo cez HitHit okolo 1 000 projektov. HitHit nazbieral veľa skúseností a vie poradiť začínajúcim podnikateľom, ako postaviť eShop na HitHite, aké odmeny fungujú na prispievateľov. Je však hlavne na firme samotnej, aby si urobila vlastný marketing a nalákala svojich potencionálnych prispievateľov, aby jej prispeli cez crowdfunding.

Pre predstavu o úspešnosti tohto financovania, na HitHite je úspešných niečo málo než 50 % firiem, ktorým sa podarí vyzbierať čiastku, ktorú si na začiatku stanovili. Crowdfunding získava firma nie len finančné prostriedky, ale aj zoznam podporovateľov, čo je vlastne zoznam potencionálnych zákanzíkov.

Financovanie equity crowdfundingom

Andrea Lauren s Fundliftom zastupovala equity crowdfunding. Hneď na úvod oznámila, že Fundlift štartuje 31. mája o 12:00. Equity crowdfunding je podobný klasickému crowdfundingu s tým rozdielom, že prispievateľ miesto produktu dostane podiel (equitu) vo firme. To znamená, že majiteľovi firmy sa znižuje podiel vo firme, ale nemusí prispievateľovi dávať žiadnu inú protislužbu. Startup takto získa veľa drobných investorov s malými podielmi vo firme.

Equity crowdfunding bude vhodný pre firmy, ktoré majú hoci len krátku ale aspoň nejakú históriu, ktorou budú presvedčovať potencionálnych investorov, aby vstúpili do firmy. Túto formu financovania môžu využiť aj firmy budujúce enterprise riešenia (B2B market). Pre firmy stačí, ak dokážu obslúžiť lokálny trh.

Financovanie venture kapitálom

Za venture kapitál (VC venture capital) vystupoval Ondřej Bartoš z Credo Ventures. Zatiaľ čo crowdfuding a equity crowdfunding je financovanie veľkým počtom osôb s relatívne malými čiastkami, VC je o financovaní veľmi malého počtu investorov s vysokými sumami. To znamená, že VC získa zaujímavý podiel vo firme. Nie je to len o investovaní peňazí, často ide aj o poskytnutie nejakého know how, ktoré firme pomôže s jej rozvojom businessu.

VC je veľmi vyberaví. Investuje len do starostlivo vybraných firiem, kde okrem chémie musí klapnúť veľa parametrov. Napríklad Credo Ventures z predstavených 1 600 nápadov zaujme len 9. Čiže investujú do menej ako jedného percenta firiem, ktoré predstavia svoj business zámer. To stále neznamená, že všetkých 9 firiem splnilo finančné ciele.

VC obvykle získava v seed investícii podiel okolo 20 až 25 percent. Zostáva pravidlom, že povodní majitelia firmy držia väčšinový balík akcií firmy, aby im naďalej zostala motivácia ďalej pracovať na myšlienke. VC však často požaduje väčšie hlasovacie právo, než vyplýva z podielu firmy. Je to forma kontroly nad investíciou.

VC očakáva veľmi vysoký rast firmy, do ktorej investuje, vo veľmi krátkom čase. Takéto parametre spĺňa len firma s globálnym potenciálom. Ako sa Ondřej vyjadril, do troch piatich rokov mať miliardový obrat. Resp. Credo Ventures investuje do firiem tak, aby mali 10 násobnú návratnosť. Príklad: ak VC investuje 200 000 za 20 % podiel startupu (firma je ohodnotená na 1 000 000), očakáva o tri roky hodnotu startupu minimálne na 10 000 000. Pri podiely 20 % by VC získal pri predaji startupu 2 000 000, čo je 10 násobok z 200 000.

Platy pôvodných majiteľov po VC investícii zostávajú čo najnižšie tak, aby im pokryli životné náklady, aby sa plne mohli sústrediť na rozvoj firmy a neboli ničím iným rozptyľovaní. Inak nie je možné dosahovať vysoké ciele.

Produkt vs Business plán

Z publika padla otázka, na čo sa má startup viac zamerať, keď hľadá investorov. Či na samotný produkt, alebo na business plán, ako bude produkt zarábať. Všetci panelisti sa zhodli, že produkt má získať najviac pozornosti. Business plán vytvorí ktokoľvek, ale úspešný produkt vytvorí len málokto. Na druhú stranu, business plán zostáva nutnou podmienkou, kde startup demonštruje business potenciál riešenia, na ktoré hľadajú investície.

Zhrnutie

Ak začínate a máte zaujímavý nápad, využite crowdfunding na overenie, že je o váš produkt alebo službu na trhu záujem. Postavíte firmu, začnete predávať, na ďalší rozvoj (otvorenie ďalšej pobočky, vytvorenie nového produktového radu…) môžete využiť equity crowdfunding. A keď si budete veriť, že so svojím produktom dobijete svet, tak hľadajte venture kapitalistu.

Čo Ty na to?