Bank ID – digitálna identita vo Švédsku

Andrej Probst, 22. október 2015, Bezpečnosť, čítalo 2438 ľudí
Bank ID

Čo je to Bank ID

Bank ID je elektronická identifikácia fyzickej osoby, ktorá sa používa na preukázanie identity alebo autorizáciu/potvrdzovanie úkonov na internete vo Švédsku. Ide o digitálnu obdobu preukazu ako pasu alebo vodičského preukazu. Fyzická osoba má práve jedno Bank ID a zriadi si ho v jednej zo švédskych bánk.

Už podľa názvu je zrejmé, že Bank ID občanom prideľuje a spravuje súbor švédskych bánk, ktoré umožňujú aj ďalším subjektom Bank ID používať a zaintegrovať do svojich systémov. Bank ID sa využíva na úradoch, vo firmách a samozrejme v bankách.

Bank ID napríklad využijete pri peer to peer platbách služby Swish payments.

Ako Bank ID vyzerá z pohľadu užívateľa?

Ako získať Bank ID?

Predtým, než sa požiada o Bank ID, je potrebné nainštalovať do počítača počítačový program alebo do mobilu mobilnú appku. Obe riešenia majú na starosti obsluhu/prácu s Bank ID na príslušnom zariadení.

Užívateľ musí mať švédsky identifikačný preukaz, ktorým dokladuje svoju totožnosť. Bank ID sa objednáva cez banku buď na pobočke alebo cez internetové bankovníctvo (totožnosť užívateľa bola overená pri zriaďovaní účtu v banke).

Banka poskytne užívateľovi aktivačný kód, pomocou ktorého sa prepojí program v počítači, resp. mobilná appka v inteligentnom mobile s identitou osoby a priradí sa užívateľovi jedinečné Bank ID.

Možnosti uchovania Bank ID

Užívateľ má na výber, akým spôsobom chce Bank ID používať:

  • V súbore chránenom heslom, ktorý si vytvorí a pozná len majiteľ Bank ID.
  • Na plastovej karte. Môže ísť o klasickú platobnú kartu s aplikáciou Bank ID alebo o samostatnú kartu len s Bank ID (bez platobnej funkcie). Ku karte je potrebná čítačka, ktorá sa pripojí k počítaču a cez ňu je možné pristupovať k Bank ID programom v počítači. Použitie karty je chránené PINom, ktorý si vytvorí a pozná len majiteľ Bank ID.
  • V mobilnej appke Mobile Bank ID. Takto uložené Bank ID je možné použiť v mobile aj v internetovom prehliadači. Prístup k mobilnému Bank ID je chránený 6 miestnym číselným kódom.

Ako použiť Bank ID

Bank ID je možné integrovať do internetových a mobilných služieb a využívať tieto 2 základné funkcie:

  • Autentifikácia – bezpečná elektronická identifikácia fyzickej osoby.
  • Autorizácia – podpisovanie alebo potvrdzovanie úkonov konkrétne na internete

Technické pozadie

Technicky je Bank ID postavené na PKI infraštruktúre a teda na certifikátoch vydaných certifikačnými autoritami. Tú istú infraštruktúru využívajú aj kvalifikované certifikáty v Českej republike a zaručené elektronické podpisy na Slovensku.

Použiteľnosť Bank ID

Vo Švédsku je viac ako 2 000 000 aktívnych užívateľov Bank ID a viac ako 400 služieb, kde je Bank ID možné použiť. Užívatelia sú naučení používať len jednu metódu na autentizáciu a podpisovanie a to pri využití rôznych služieb. Užívateľ nie je nútení mať pre každú službu nové prihlasovacie údaje.

Kedy vznikne digitálna identita na Slovensku a v Českej republike? Kto ju skôr zavedie, štát alebo súkromný sektor (napríklad banky)?

Čo Ty na to?