what3words – adresa pre každé miesto na zemeguli

Andrej Probst, 26. február 2016, Inovácie, čítalo 1951 ľudí

what3words je online služba, ktorá efektívne rieši jeden problém a tým je adresovanie akéhokoľvek miesta na planéte. Rieši tým problémy nesprávneho alebo neexistujúceho adresovania. Každý, kto potrebuje pracovať s presným určením miesta, túto službu využije. Nový spôsob adresovania je postavený na určení polohy na základe troch zrozumiteľných slov.

what3words

Ľudia sú zvyknutí na dva spôsoby adresovania:

  1. Pomocou poštovej adresy ako ulica, mesto, PSČ, krajina. Nevýhodou poštovej adresy je, že nie každé miesto má poštovú adresu. Rôzne krajiny používajú rôzne zápisy adresy v lokálnom jazyku. Neexistuje globálna poštová adresa. Výhodou je, že adresy sú ľahko zapamätateľné.
  2. Pomocou geografických súradníc, teda určením zemepisnej šírky a dĺžky. Toto adresovanie je dobré v tom, že dokáže adresovať každé miesto na zemeguli a je univerzálne, nezávislé na krajine alebo jazyku. Nevýhodou je, že si zrejme nikto nepamätá a ani nechce pamätať dve tieto dve čísla, aby tak ostatných informoval o konkrétnom mieste.

Startup what3words vytvoril tretí systém, ktorý sa zbavuje nedostatok spomenutých systémov a naopak ťaží z ich výhod.

What3words rozdelil celú plochu planéty na malé štvorce veľkosti 3 x 3 metre. Dohromady je okolo 57 triliónov takto zmapovaných miest (štvorcov 3 x 3). Pre každý takto vytvorený štvorec vytvoril adresu skladajúcu sa z troch slov oddelených bodkami. Napríklad Michalskú vežu v Bratislave nájdete na adrese front.shady.toasted . Slová sú v angličtine, what3words postupne pridáva ďalšie jazyky. V nemčine to isté miesto označené ako anwesenden.knie.teig. A tak každý štvorec bude mať časom adresu z troch slov, pričom užívateľ si vyberie, z ktorého jazyku sa má adresa zostaviť. Nejde pri tom o preklad. Slová v jednotlivých jazykoch sú na sebe nezávislé.

Toto adresovanie má výhodu tú, že popisuje každé miesto na planéte a je ľahko zapamätateľné. Slová sú starostlivo volené, aby nedochádzalo k preklepom alebo nedorozumeniam pri diktovaní. Geograficky blízke miesta majú rozdielne znejúce a písané adresy.

Užívatelia možu s týmto adresovaním pracovať pomocou webu alebo pomocou mobilných aplikácií pre Android a iOS, ktoré dokážu pracovať aj v offline režime. K dispozícii sú mapové podklady od Google Maps, Esri Map, OpenStreetMap a Mapbox.

API

Pre vývojárov sú určené tri veľmi jednoduché služby:

  1. Konvertuj tri slová na geografické súradnice
  2. Konvertuj geografické súradnice na tri slová
  3. Vráť zoznam jazykov

Kde využijete adresovanie pomocou troch slov?

Čo Ty na to?