Prvý multibanking v ČR od Creditas

Andrej Probst, 11. október 2018, Banking, čítalo 2259 ľudí
Prvý multibanking v ČR od Creditas

Na začiatku októbra 2018 spustila banka Creditas prvý multibanking pre svojich klientov v Českej republike. Pod multibankingom rozumieme správu účtov iných bánk v internet bankingu alebo mobile bankingu vo vybranej banke. Túto možnosť umožnila európska smernica PSD2, ktorá nariadila finančným inštitúciám od začiatku roku 2018 “otvoriť“ svoje bankovníctvo, konkrétne elektronicky sprístupniť účty a transakcie tretím stranám (iným bankám, účtovným systémom, e-shopom, fintechom...).

Ako si môžem zriadiť multibanking?

Aby sme mohli multibanking začať využívať, musíme byť klientami dvoch rôznych inštitúcií. Aby to celé malo zmysel, tak jedna inštitúcia musí byť bankou, v ktorej má klient bankový účet. Druhou inštitúciou bude najčastejšie banka, ale môže to byť aj iná tretia strana, ktorá bude mať licenciu od národnej banky na poskytovanie služieb podľa PSD2. Pre jednoduchosť si označme banku, kde má klient účet BANKOU. A inštitúciu, ktorá môže cez otvorené bankovníctvo pristupovať k účtom klienta v BANKE, nazvime TRETIASTRANA.

Pre lepšiu predstavu si pod BANKOU predstavme Fio banku a pod TREŤOUSTRANOU banku Creditas, ktorá ako prvá z bánk zaviedla multibanking.

Úlohou klienta teraz bude sprístupniť svoj bankový ÚČET u BANKY TRETEJSTRANE.

 1. V prvom kroku klient príde do internet bankingu alebo mobile bankingu BANKY, kde si vygenerujú k ÚČTU oprávnenie (kód, token, kľúč…) na prístup od akejkoľvek tretej strany. Pri oprávnení sa definujú:
  1. Predmet oprávnenia: konkrétny ÚČET
  2. Názov oprávnenia: pomenovanie, ktoré uvidím v BANKE i u TRETEJSTRANY.
  3. Rozsah oprávnenia: len pasívne operácie alebo aj aktívne operácie (viac informácií nižšie)
  4. Časová platnosť oprávnenia: ako dlho bude dané oprávnenie platiť
  Vo Fio banke tento krok vyzerá nasledovne:
  Fio banka
 2. V druhom kroku klient zverí TRETEJSTRANE vytvorené oprávnenie z prvého kroku v internetovom bankovníctve alebo mobilnom bankovníctve TRETEJSTRANY.
  V Creditas tento krok vyzerá nasledovne:
  Creditas
 3. A klient môže bankovať s ÚČTOM BANKY v prostredí TRETEJSTRANY podľa nastavených oprávnení.

Zriaďovanie multibankingu môže prebiehať aj bez prepisovania tokenu od BANKY do prostredia TRETEJSTRANY. Rieši sa to napríklad tak, že si klient v prostredí TRETEJSTRANY vyberie BANKU, TRETIASTRANA klienta presmeruje do prostredia BANKY, kde sa klient prihlási a vytvorí si oprávnenie. Toto oprávnenie potom BANKA zašle TRETEJSTRANE a klient môže bankovať s ÚČTOM BANKY v prostredí TRETEJSTRANY.

Čo všetko multibanking umožňuje?

Rozsah oprávnenia narábať s ÚČTOM BANKY u TRETEJSTRANY môže byť dvojakého druhu:

 1. Pasívne operácie:
  1. Zobrazenie informácií o účte
  2. Zobrazenie zostatku na účte
  3. Zobrazenie a export transakcií a výpisov z účtu
 2. Aktívne operácie:
  1. Vytvorenie platobného príkazu
  2. Importovať hromadné platobné príkazy
  3. Zobraziť stav importu platobných príkazov

Dôležitá poznámka k aktívnym operáciám. Zadané platby nie je možné autorizovať v prostredí TRETEJSTRANY. Klient musí autorizáciu urobiť priamo u BANKY. To je veľká nevýhoda, pre klienta to totiž znamená, že pre aktívne operácie bude musieť vždy použiť aj prostredie BANKY. Nestačí mu jedno prostredie u TRETEJSTRANY.

Menej dôležitá poznámka k získavaniu aktuálne stavu účtu BANKY v prostredí TRETEJSTRANY. TRETIASTRANA môže zisťovať u BANKY aktuálne informácie o ÚČTE maximálne raz za 30 sekúnd. Dôvod je technologický, aby množstvo dotazov na BANKU nebolo príliš veľa a neodstavilo služby BANKY.

Kde multibanking nefunguje?

Multibanking funguje len elektronicky. To znamená, že hoci máte zriadený multibanking, na pobočke TRETEJSTRANY budete môcť spravovať účty len od TRETEJSTRANY.

Zadávanie platobných príkazov cez multibanking

Zadávanie platobného príkazu v internetovom bankovníctve Creditas vyzerá nerozoznateľne od štandardného platobného príkazu.

Creditas

Uvítal by som ale 2 vylepšenia, ktoré by zvýšili komfort a použiteľnosť multibankingu:

 • Výber protiúčtu, kam sa majú poslať peniaze, by mohol dať možnosť zvoliť ostatné účty TRETEJSTRANY ale aj iných tretích strán. Aby klient mohol v jednom platobnom príkaze vyberať medzi všetkými účtami, ktoré v danom prostredí obsluhuje.
 • Autorizácia platobných príkazov by mohla byť vyvolateľná priamo z prostredia TRETEJSTRANY bez toho, aby bol klient nútený samostatne sa prihlásiť do prostredia BANKY, tam vyhľadal príkazy na autorizáciu a autorizoval ich.

Ktorá ďalšia banka príde s multibankingom? A ktorá banka vytvorí užívateľsky najprívetivejšie ovládanie účtov z rôznych bánk?

Čo Ty na to?