Ako z fotografie urobiť monochromatický obrázok

Andrej Probst, 24. september 2015, Grafika, čítalo 2211 ľudí

Predpona mono znamená jeden. Chromo vychádza z gréčtiny a označuje farbu. Monochromatický tak bude jednofarebný. V našom prípade to budú v skutočnosti dve farby. Jedna farba pre pozadie a druhá farba bude použitá pre vykreslenie obrázku. Našou úlohou je zobrať fotografiu a pretransformovať ju na monochromatický obrázok, vykreslený jednou farbou, povedzme čiernou, na bielom pozadí. Ako to urobíme?

Prahovanie - transformácia na monochromatický obrázok

Znovu vychádzame z RGB reprezentácie farieb. Z obrázku alebo fotografie vykreslíme jednou farbou len tie body, ktoré sú najtmavšie. Ostatné body nevykreslíme, miesto nich bude vidieť farbu pozadia.

Tmavosť bodu na fotografii môžeme definovať tak, že priemer intenzít všetkých troch farebných zložiek neprekročí dopredu zvolenú hranicu (prah). Hranicu môžeme nastaviť na polovicu na 127. Ak (R + G + B) / 3 < 127, tak bod vykreslíme. Inak nie.

Tmavosť bodu môžeme získať aj tak, že farbu prevedieme na stupeň čiernobielej farby. Ak intenzita čiernobielej bude menšia ako 127, bod vykresľujeme.

Čím je hranica vyššia, tým viac bodov z obrázku sa vykreslí. Čím je hranica nižšia, tým viac bude prevládať farba pozadia nad farbou obrázku.

Ako nastaviť hranicu pre prahovanie?

Ak chceme, aby vo výslednom obrázku boli zastúpené farby pozadia a farby obrázku v rovnakom pomere, vyberieme medián z farieb každého bodu obrázku. Prekonvertujeme všetky body obrázku na čiernobielu paletu. Zoradíme body podľa intenzity šedej farby. Hranicu nastavíme podľa intenzity šedej, ktorá patrí prostrednému bodu v našom rade.

V praxi je však každý obrázok jedinečný a rozdelenie 50 na 50 nemusí byť vždy ideálne. Konverzia obrázku na monochromatický obrázok si tak bude vyžadovať individuálnu hranicu, aby bol výsledok pre ľudské oko, čo najzaujímavejší.

Viac informácií o prahovaní nájdete tu.

Monochromatická fotografia

Pre ukážku použijeme nám známi obrázok.

Flowers – monochromatic
Flowers

Na druhom príklade je portrér nášho prezidenta Andreja Kisku:

Prezident Andrej Kiska – monochromatic
Prezident Andrej Kiska

Čo Ty na to?