KB Hackathon 2017 FinTech – 1/3

Andrej Probst, 29. marec 2017, Bankovníctvo, čítalo 882 ľudí

Komerční banka spolu so StartupYardom zorganizovali na konci marca 2017 v Prahe KB Hackathon na tému FinTech. Cieľom bolo navrhnúť, popísať, naprogramovať novú finančnú službu budúcnosti. Zúčastnilo sa 11 teamov a my si ich postupne predstavíme. V tomto článku sú prvé tri nápady Winwin, Purple a PayStory.

Winwin (crowdfunding)

Winwin
 • Vízia – poskytovať finančné prostriedky klientom banky, ktorí ich potrebujú a nedosiahnu na bankovú pôžičku.
 • Problém – existuje množina klientov banky, ktorí sa nekvalifikovali u nej na bankovú pôžičku, ale stále môžu byť akceptovateľnými inými klientami tej istej banky.
 • Riešenie – vytvorenie platformy (webová a mobilná aplikácia pre klientov KB), ktorá prepojí tých, čo si chcú požičať a banka im nechce požičať a investormi, s tými, ktorí majú voľné finančné zdroje. Dlžník na platforme zvolí koľko peňazí si chce požičať, na ako dlho a za aký úrok. Investor si vyberá, komu a koľko peňazí požičia. Ponuky sa spárujú a zrealizujú. Scoring klienta bude obohatený o informácie z internetu a sociálnych sietí.
 • Využitie dát – počet zamietnutých pôžičiek a počet klientov, ktorí majú voľné finančné prostriedky, ktoré dokážu hneď investovať.
 • Business model – existovali by dva poplatky. Poplatok za každú pôžičku a poplatok za vedenie úverového účtu.
 • Záver - Takéto riešenie aktuálne v ČR existuje a je to Zonky.cz, ktoré je pre všetkých.

Purple

Purple
 • Vízia – banky nemajú byť len inštitúciou na peniaze, ale aj partnerom a miestom pre networking. Purple chce byť B2P (business to partners) komunikačným štandardom medzi bankou a svojimi klientami.
 • Problém – klienti komunikujú s bankou rôznymi komunikačnými kanálmi. Komunikácia z jedného kanála nie je dostupná pre ostatné kanály. Rutinné problémy klientov nie sú odbavované automaticky. Klienti musia urgovať banku niekoľko krát, nedostávajú včas adekvátnu reakciu. Chýba história komunikácie s klientom.
 • Riešenie – vytvorenie komunikačnej platformy Purple (webová a mobilná aplikácia pre klientov KB), cez ktorú budú komunikovať pracovníci banky so svojimi klientami. V nástroji bude všetka komunikácia medzi klientom a všetkými úradníkmi, ktorí sa podieľali na riešení klientskeho problému. Rutinné problémy by mali byť obsluhované automatickými procesmi. Vizualizácia komunikácie je formou chatu, kde klient chatuje s pracovníkmi banky. Purple umožňuje okrem komunikácie aj zdieľanie dokumentov a ich podpisovanie klientom. V Purple môže prebehnúť kompletne celý obchodný proces od ponuky hypotéky, vyriešenie všetkých potrebných podkladov, až po schválenie hypotéky a poskytnutie hypotekárneho účtu klientovi.
 • Business model – banka by brala malý poplatok za používanie Purple. Banka ušetrí náklady vďaka efektívnej komunikácie.
 • Záver – o efektívnu komunikáciu medzi firmou a klientami sa snaží aj startup Chatler, ktorý vytvára poloautomatický chatovací nástroj.

PayStory

PayStory
 • Vízia – vedieť všetko potrebné o každom pohybe financií. Poznať príbeh za každou platbou.
 • Problém – banka poskytuje klientom len stručné technické informácie o platbe: koľko peňazí sa presunulo odkiaľ kam, niekoľko číselných symbolov a krátky textový popis. Chýba kontext, bližšie informácie o mieste platby, presný popis účelu...
 • Riešenie – rozšírenie smartbankingu (internetbankingu) o získavanie podrobnejších informácií o zrealizovanej finančnej transakcii z emailu, ktorý obsahuje faktúru. Pridajú sa podrobnejšie údaje do transakčnej histórie klienta. Po identifikácii obchodníka a identifikátoru platby je možné cez API od obchodníkov získavať ďalšie údaje ako záručný list, návod, presný popis produktu... Mobilná aplikácia môže zaznamenať čas a presné miesto platby. Potrebné je zabezpečiť prístup mobilnej appky k emailom a mať vytvorený šikovný párovací mechanizmus, ktorý ku platbe dohľadá ten správny email.
 • Business model – nielen klient ale aj banka získa presnejšie informácie o nákupe klienta. Bude môcť hneď ponúknuť svoje finančné produkty, typicky poistenie. Banka tak bude profitovať z predaja svojich produktov, samotná služba môže byť zdarma.
 • Záver – tento nápad najviac zaujal porotu a PayStory sa tak stalo víťazom KB Hackathonu. Zavádzajú sa elektronické účtenky. Zaujímavé by mohlo byť napojenie týchto účteniek do transakčnej histórie a z nej získavania bližších informácií o nákupe.

Čo Ty na to?

Newsletter

Ak chceš dostávať pravidelne informácie o nových článkoch, zadaj svoju emailovú adresu:

Citáty

"I've missed more than 9000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times, I've been trusted to take the game winning shot and missed. I've failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed." - Michael Jordan

"We will either find a way, or make one." – Hannibal crosses the Alps

"Clients do not come first. Employees come first. If you take care of your employees, they will take care of the clients." - Richard Branson